Δερματικά tests

Δερματικά tests : Γίνονται στο δέρμα του πήχεως και αναδεικνύονται αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε διάφορα αντιγόνα.