Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος |
Πνευμονολόγος | Ομότιμος Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών |
Συνεργάτης Γενικής Κλινικής “ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πατρών” | Συνεργάτης του
Νοσοκομείου Υγεία Αθηνών

Διεύθυνση Ιατρείου Μαιζώνος 12, 2ος όροφος, Πάτρα

Τηλ. Επικοινωνίας 2610222515 6944503631

Τηλ. Γραμματείας 6946400689

email k-spiropoulos@hotmail.com

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος |
Πνευμονολόγος | Ομότιμος Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών |
Συνεργάτης Γενικής Κλινικής “ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πατρών” | Συνεργάτης του
Νοσοκομείου Υγεία Αθηνών

Διεύθυνση Ιατρείου Μαιζώνος 12, 2ος όροφος, Πάτρα

Τηλ. Επικοινωνίας 2610222515 6944503631

Τηλ. Γραμματείας 6946400689

email k-spiropoulos@hotmail.com

Βιογραφικό Κ. Σπυρόπουλου

1952 : Ο Κώστας Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα

1970 : Κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών

1976 : Πτυχιούχος Ιατρικής με βαθμό «Λίαν καλώς»

1980 : Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα»

1984 : Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Indiana των Η.Π.Α.

1988 : Fellow στοBromptonκαι London Chest Hospital τουΛονδίνου

1990 : Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία – Πνευμονολογία

2000 : Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία – Πνευμονολογία

2005 : Τακτικός Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία – Πνευμονολογία

2019 : Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών

2019 – 2020 : Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

2003 και 2004 : Πρώτο βραβείο στο 7ο και 8ο State of the Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic and Critical Care Medicine under the auspices of the European Society.

2013 : Έπαινος από το «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Μαθημάτων».

2019 : Έπαινος Αρετής και Σοφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών

2000 – 2008 : Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Ανατομία» (νόμος 407). Μετά από ειδική άδεια της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Eίμαι συγγραφέας 14 Ιατρικών Βιβλίων.

Έχω δημοσιεύσει 109 πλήρεις εργασίες σε Έγκριτα Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά και σε 33 Ελληνικά.

Έχω κάνει ανακοινώσεις σε 80 Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια και  είμαι προσκεκλημένος ομιλητής σε 30.

Είμαι κριτής σε πολλά Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά.

  Επειδή θεωρώ την έρευνα για την συλλογή νέας γνώσης την σημαντικότερη υποχρέωση ενός Ακαδημαϊκού δασκάλου προσπάθησα να αναπτύξω την έρευνα σε πολλά από τα γνωστικά αντικείμενα της σύγχρονης πνευμονολογίας.

  Κατ’ αρχάς ίδρυσα την πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών η οποία περιελάμβανε, α) κλίνες ασθενών, β) εργαστήριο μελέτης ύπνου, γ) εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, δ) εργομετρικό εργαστήριο, ε) εργαστήριο επεμβατικής πνευμονολογίας. Ανέπτυξα ερευνητικά τα εργαστήρια. Είχαμε έτσι την δυνατότητα να μελετήσουμε τις διαταραχές του ύπνου που προκύπτουν από διάφορα νοσήματα, γνώσεις άγνωστες μέχρι τότε, αλλά και τις συννοσηρότητες του συνδρόμου της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, η στυτική δυσλειτουργία κ.λ.π. Είμαστε ίσως οι πρώτοι που περιγράψαμε την στυτική δυσλειτουργία σε νεαρά άτομα που έπασχαν από βαρύ υπνοαπνοϊκό σύνδρομο. Τα ευρήματά
μας τα δημοσιεύσαμε σε έγκυρα περιοδικά του Pub – Med και σε πανελλήνια – πανευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια. Η συσσώρευση της γνώσης τηςσχετικής με τις διαταραχές του ύπνου οδήγησε στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αναγνωρίσει την ενασχόληση των ιατρών με το εργαστήριο ύπνου ως υποεξειδίκευση της πνευμονολογίας.

   Η ερευνητική ομάδα μελέτησε επίσης την γονιδιακή βάση πνευμονολογικών νοσημάτων όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και η Χ.Α.Π.

   Είμαστε από τους πρώτους που περιγράψαμε αυξημένα επίπεδα ενδοθηλινών σε ασθενείς με Χ.Α.Π. και χρόνια υποξαιμία, οι οποίοι
ανέπτυσσαν πνευμονική υπέρταση και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Με βάση αυτές τις γνώσεις ανεπτύχθησαν φάρμακα έναντι της πνευμονικής υπέρτασης που ήταν αναστολείς των υποδοχέων των ενδοθηλινών.

   Η ερευνητική ομάδα στο συγκεκριμένο πεδίο βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στο 7ο State of the Art Interdisciplinary Review CourseonThoracic and CriticalCare Medicine.

   Ανέπτυξα επίσης το εργοσπιρομετρικό εργαστήριο και έτσι είχαμε την δυνατότητα να μελετήσουμε την συμπεριφορά του καρδιοαναπνευστικού συστήματος σε διάφορα νοσήματα. Επίσης σε φυσιολογικούς αθλητές, δρομείς
μεγάλων αποστάσεων. Έτσι στο επόμενο συνέδριο στο 8ο State of the Art Interdisciplinary Review Courseon Thoracic and Critical Care
Medicine η ερευνητική ομάδα τιμήθηκε πάλι με το πρώτο βραβείο για την μελέτη αθλητών Μαραθωνοδρόμων οι οποίοι παρουσίαζαν διαταραχές της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας μετά τον τερματισμό του αγώνα.

   Περιγράψαμε για πρώτη φορά ψυχολογικές διαταραχές άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου.

   Είμαστε από τους πρώτους που περιγράψαμε αθηρωμάτωση της καρωτίδας σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου.

   Μελετήσαμε επίσης για πρώτη φορά την φαρμακοκινητική της λινεζολίδης μέσω του υπεζωκοτικού χώρου.

   Μελετήσαμε τον πολυμορφισμό της Λυσίνης και την επίδρασή του στην παραγωγή της ενδοθηλίνης – 1 (ΕΤ – 1) σε ασθενείς που έπασχαν από Χ.Α.Π.

   Η ερευνητική ομάδα ασχολήθηκε και με άλλα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως π.χ. συσχέτιση του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής με την CT θώρακος, τα επίπεδα της μερικής τάσης οξυγόνου αρτηριακού αίματος κατά τον τοκετό. Τα δεδομένα αυτά έχουν ανακοινωθεί σε πάνω από 200 συνέδρια διεθνή και ελληνικά και έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Οι δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά είναι πάνω από 130 από τις οποίες 103 σε διεθνή περιοδικά με κριτές που περιλαμβάνονται στο Pub – Med και οι υπόλοιπες σε ελληνικά περιοδικά με κριτές (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Οι εργασίες σε διεθνή περιοδικά έχουν λάβει 3224 ετεροαναφορές (citations) με μέσο δείκτη εμβέλειας (Impactfactor, I.f. 4,5) (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Εκτός από την βούληση για έρευνα υπάρχει και η λογική της διδασκαλίας της τρέχουσας γνώσης που πρέπει να μεταδοθεί για να υπάρχει πρόοδος, δηλαδή προϋπόθεση αναθεώρησής της. Το συγγραφικό μου έργο λοιπόν αποτελείται από έντεκα (11) διδακτικά Πανεπιστημιακά συγγράμματα (βλ. σχετικό κατάλογο) και από την επιμέλεια μετάφρασης τεσσάρων (4) Αγγλικών βιβλίων (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους μεταφράσαμε το Text – book «Κλινική Πνευμονολογία» των SGSpiro, GASilvestri και Α. Agust. 4η Έκδοση των εκδόσεων Π.Χ. Πασχαλίδης.

   Επίσης έχω γράψει κεφάλαια σε πέντε (5) ξενόγλωσσα βιβλία (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Σχετικά με την διδασκαλία η ομάδα μου βραβεύτηκε από το «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Μαθημάτων» στο πλαίσιο των «ανοικτών μαθημάτων που ξεχωρίζουν» το 2013.       

   Η ομάδα εργασίας οργάνωσε πάνω από δέκα (10) συνέδρια και εγώ ήμουν προσκεκλημένος ομιλητής σε πάνω από τριάντα (30) συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Η ερευνητική μου ομάδα έχει δουλέψει σε επτά (7) σημαντικά ερευνητικά προγράμματα (βλ. σχετικό πίνακα) και βοήθησε στην εκπόνηση και τελική παρουσίαση δέκα (10) διδακτορικών διατριβών με εμένα επιβλέποντα καθηγητή, που έλαβαν βαθμό “Άριστα”.

 

Βιογραφικό Κ. Σπυρόπουλου

1952 : Ο Κώστας Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα

1970 : Κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων εισάγεται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών

1976 : Πτυχιούχος Ιατρικής με βαθμό «Λίαν καλώς»

1980 : Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα»

1984 : Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Indiana των Η.Π.Α.

1988 : Fellow στοBromptonκαι London Chest Hospital τουΛονδίνου

1990 : Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία – Πνευμονολογία

2000 : Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία – Πνευμονολογία

2005 : Τακτικός Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο Παθολογία – Πνευμονολογία

2019 : Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας – Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών

2019 – 2020 : Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

2003 και 2004 : Πρώτο βραβείο στο 7ο και 8ο State of the Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic and Critical Care Medicine under the auspices of the European Society.

2013 : Έπαινος από το «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Μαθημάτων».

2019 : Έπαινος Αρετής και Σοφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών

2000 – 2008 : Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστική Ανατομία» (νόμος 407). Μετά από ειδική άδεια της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Eίμαι συγγραφέας 14 Ιατρικών Βιβλίων.

Έχω δημοσιεύσει 109 πλήρεις εργασίες σε Έγκριτα Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά και σε 33 Ελληνικά.

Έχω κάνει ανακοινώσεις σε 80 Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια και είμαι προσκεκλημένος ομιλητής σε 30.

Είμαι κριτής σε πολλά Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά.

  Επειδή θεωρώ την έρευνα για την συλλογή νέας γνώσης την σημαντικότερη υποχρέωση ενός Ακαδημαϊκού δασκάλου προσπάθησα να αναπτύξω την έρευνα σε πολλά από τα γνωστικά αντικείμενα της σύγχρονης πνευμονολογίας.

  Κατ’ αρχάς ίδρυσα την πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών η οποία περιελάμβανε, α) κλίνες ασθενών, β) εργαστήριο μελέτης ύπνου, γ) εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, δ) εργομετρικό εργαστήριο, ε) εργαστήριο επεμβατικής πνευμονολογίας. Ανέπτυξα ερευνητικά τα εργαστήρια. Είχαμε έτσι την δυνατότητα να μελετήσουμε τις διαταραχές του ύπνου που προκύπτουν από διάφορα νοσήματα, γνώσεις άγνωστες μέχρι τότε, αλλά και τις συννοσηρότητες του συνδρόμου της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, η στυτική δυσλειτουργία κ.λ.π. Είμαστε ίσως οι πρώτοι που περιγράψαμε την στυτική δυσλειτουργία σε νεαρά άτομα που έπασχαν από βαρύ υπνοαπνοϊκό σύνδρομο. Τα ευρήματά
μας τα δημοσιεύσαμε σε έγκυρα περιοδικά του Pub – Med και σε πανελλήνια – πανευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια. Η συσσώρευση της γνώσης τηςσχετικής με τις διαταραχές του ύπνου οδήγησε στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αναγνωρίσει την ενασχόληση των ιατρών με το εργαστήριο ύπνου ως υποεξειδίκευση της πνευμονολογίας.

   Η ερευνητική ομάδα μελέτησε επίσης την γονιδιακή βάση πνευμονολογικών νοσημάτων όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και η Χ.Α.Π.

   Είμαστε από τους πρώτους που περιγράψαμε αυξημένα επίπεδα ενδοθηλινών σε ασθενείς με Χ.Α.Π. και χρόνια υποξαιμία, οι οποίοι
ανέπτυσσαν πνευμονική υπέρταση και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Με βάση αυτές τις γνώσεις ανεπτύχθησαν φάρμακα έναντι της πνευμονικής υπέρτασης που ήταν αναστολείς των υποδοχέων των ενδοθηλινών.

   Η ερευνητική ομάδα στο συγκεκριμένο πεδίο βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στο 7ο State of the Art Interdisciplinary Review CourseonThoracic and CriticalCare Medicine.

   Ανέπτυξα επίσης το εργοσπιρομετρικό εργαστήριο και έτσι είχαμε την δυνατότητα να μελετήσουμε την συμπεριφορά του καρδιοαναπνευστικού συστήματος σε διάφορα νοσήματα. Επίσης σε φυσιολογικούς αθλητές, δρομείς
μεγάλων αποστάσεων. Έτσι στο επόμενο συνέδριο στο 8ο State of the Art Interdisciplinary Review Courseon Thoracic and Critical Care
Medicine η ερευνητική ομάδα τιμήθηκε πάλι με το πρώτο βραβείο για την μελέτη αθλητών Μαραθωνοδρόμων οι οποίοι παρουσίαζαν διαταραχές της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας μετά τον τερματισμό του αγώνα.

   Περιγράψαμε για πρώτη φορά ψυχολογικές διαταραχές άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου.

   Είμαστε από τους πρώτους που περιγράψαμε αθηρωμάτωση της καρωτίδας σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου.

   Μελετήσαμε επίσης για πρώτη φορά την φαρμακοκινητική της λινεζολίδης μέσω του υπεζωκοτικού χώρου.

   Μελετήσαμε τον πολυμορφισμό της Λυσίνης και την επίδρασή του στην παραγωγή της ενδοθηλίνης – 1 (ΕΤ – 1) σε ασθενείς που έπασχαν από Χ.Α.Π.

   Η ερευνητική ομάδα ασχολήθηκε και με άλλα θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως π.χ. συσχέτιση του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής με την CT θώρακος, τα επίπεδα της μερικής τάσης οξυγόνου αρτηριακού αίματος κατά τον τοκετό. Τα δεδομένα αυτά έχουν ανακοινωθεί σε πάνω από 200 συνέδρια διεθνή και ελληνικά και έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Οι δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά είναι πάνω από 130 από τις οποίες 103 σε διεθνή περιοδικά με κριτές που περιλαμβάνονται στο Pub – Med και οι υπόλοιπες σε ελληνικά περιοδικά με κριτές (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Οι εργασίες σε διεθνή περιοδικά έχουν λάβει 3224 ετεροαναφορές (citations) με μέσο δείκτη εμβέλειας (Impactfactor, I.f. 4,5) (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Εκτός από την βούληση για έρευνα υπάρχει και η λογική της διδασκαλίας της τρέχουσας γνώσης που πρέπει να μεταδοθεί για να υπάρχει πρόοδος, δηλαδή προϋπόθεση αναθεώρησής της. Το συγγραφικό μου έργο λοιπόν αποτελείται από έντεκα (11) διδακτικά Πανεπιστημιακά συγγράμματα (βλ. σχετικό κατάλογο) και από την επιμέλεια μετάφρασης τεσσάρων (4) Αγγλικών βιβλίων (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους μεταφράσαμε το Text – book «Κλινική Πνευμονολογία» των SGSpiro, GASilvestri και Α. Agust. 4η Έκδοση των εκδόσεων Π.Χ. Πασχαλίδης.

   Επίσης έχω γράψει κεφάλαια σε πέντε (5) ξενόγλωσσα βιβλία (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Σχετικά με την διδασκαλία η ομάδα μου βραβεύτηκε από το «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Μαθημάτων» στο πλαίσιο των «ανοικτών μαθημάτων που ξεχωρίζουν» το 2013.       

   Η ομάδα εργασίας οργάνωσε πάνω από δέκα (10) συνέδρια και εγώ ήμουν προσκεκλημένος ομιλητής σε πάνω από τριάντα (30) συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ. σχετικό κατάλογο).

   Η ερευνητική μου ομάδα έχει δουλέψει σε επτά (7) σημαντικά ερευνητικά προγράμματα (βλ. σχετικό πίνακα) και βοήθησε στην εκπόνηση και τελική παρουσίαση δέκα (10) διδακτορικών διατριβών με εμένα επιβλέποντα καθηγητή, που έλαβαν βαθμό “Άριστα”.

 

Επιστημονικό έργο.

Επιστημονικό και συγγραφικό έργο