Βρογχοσκόπηση

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ : Με την βρογχοσκόπηση μπορούμε να δούμε το εσωτερικό των αεραγωγών, από την ρινική κοιλότητα μέχρι τους μικρούς βρόγχους. Έτσι οποιαδήποτε βλάβη, η νεοπλασία, υπάρχει μέσα στους βρόγχους, διαπιστώνεται. Μετά την διαπίστωση παίρνουμε κυτταρολογικές εξετάσεις και βιοψίες για να προσδιορίσουμε τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου του πνεύμονος ώστε σε συνδυασμό με την σταδιοποίησή του να επιλέξουμε την πιο κατάλληλη θεραπεία.

 Σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα

  Με την σταδιοποίηση προσδιορίζεται ο βαθμός εξάπλωσης της νόσου για να αποφασίσουμε αν είναι χειρουργήσιμη ή όχι.

Σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν με τον έλεγχο και την βιοψία των ομάδων των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου.

Πόσες είναι οι ομάδες του μεσοθωρακίου;

 Είναι 14 ομάδες και μπορούμε να πάρουμε βιοψικό υλικό είτε με χειρουργική επέμβαση είτε μέσω της βρογχοσκόπησης με την τεχνική ΤΒΝΑ και EBUS – TBNA.

 Τι είναι η τεχνική ΤΒΝΑ;

Είναι η δυνατότητα μέσω του βρογχοσκοπίου και με την χρησιμοποίηση ειδικής βελόνας να τρυπάμε την τροχεία ή τους βρόγχους και να παίρνουμε υλικό από τις ομάδες των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου. Η ομάδα ή οι ομάδες του μεσοθωρακίου που θα εξεταστούν (θα πάρουμε βιοψία) προσδιορίζονται με την προσεκτική εξέταση της CT θώρακος (αξονικής τομογραφίας) ή της εξέτασης εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ – Scan).

Τι είναι η τεχνική EBUSTBNA;

Είναι πιο προχωρημένη τεχνική κατά την οποία με την χρήση υπερήχων προσδιορίζεται με ακρίβεια ο λεμφαδένας από τον οποίο πρέπει να ληφθεί κυτταρολογικό ή και υλικό βιοψίας. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται αξιόπιστη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και διάγνωση λεμφωμάτων, λευχαιμιών και άλλων κοκκιοματοδών καλοήθων νοσημάτων, όπως σαρκοείδωση, φυματίωση κ.λ.π. Σε κέντρα με μεγάλη εμπειρία η αξιοπιστία των δύο τεχνικών είναι ίδια.

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ EBUS-TBNA" ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΟΕΙΣ ΝΕΟΝ 2021