Οι Υπηρεσίες μας.

Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Ιατρείο και στο «ΟΛΥΜΠΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ»
Διακοπή Καπνίσματος
Βρογχοσκόπηση
Διακοπή Καπνίσματος
BAL