Ερευνητικά Προγράμματα

 

  1. Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : «Πρώιμες βλάβες σε νεαρούς καπνιστές (18 – 25 ετών) δίχως εμφανή κλινικά ή άλλα εργαστηριακά ευρήματα», 1987. Επιστημονικός Υπεύθυνος : Σπυρόπουλος Κ.
  2. Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : : « Στάθμιση του ΜG++στον όρο κατά τους ασθματικούς παροξυσμούς και τα μεσοδιαστήματα των κρίσεων του βρογχικού άσθματος», Επιστημονικός Υπεύθυνος : Σπυρόπουλος Κ.
  1. Πολυκεντρική μελέτη του φαρμάκου Pulmicort (Boudesonide) της εταιρείας ASTRAHELLAS, 1996. Υπεύθυνος ερευνητής : Σπυρόπουλος Κ. Συντονιστής : Σιαφάκας Ν., Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.
  2. Πολυκεντρική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Zyban(δισκίων παρατεταμένης απελευθέρωσης υδροχλωρικής βουπροπιόνης) έναντι του Placeboσε πληθυσμό καπνιστών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Αρ. Πρωτοκόλλου GR ZYBB – 01 GlaxoWellcome.
  3. Κλινική δοκιμή του φαρμάκου FormoterolHFApMDI με τίτλο : «Μια πολυκεντρική, διπλή – τυφλή, Διπλά εικονιστική, τυχαιοποιημένη, μελέτη φάσης ΙΙΙ, διάρκειας 3 μηνών, με παράλληλες ομάδες για τη σύγκριση της δραστικότητας και της ασφάλειας του FormoterolHFApMDIμε εικονικό φάρμακο και το OxisTurbuhaler σε ασθματικά άτομα», 2002, Υπεύθυνος ερευνητής : Σπυρόπουλος Κ. Αρ. Πρωτοκόλλου μελέτης D5125C00344
  4. Κλινική μελέτη Tiotropium (Spiriva). Αριθμός κλινικής μελέτης 205.235/12.02.02
  5. Κλινική δοκιμή «Μια τυχαιοποιημένη διπλή εικονική, διπλή τυφλή δοκιμή παράλληλων ομάδων διάρκειας εικοσιτεσσάρων εβδομάδων για τη σύγκριση της εκδήλωσης κρίσεων με το SeretideDiscus 50/250 mg». Αρ. Πρ. SAM 40040