Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 1. Σπυρόπουλος Κ. Τρακαδά Γ, Χαροκόπος Ν, Χαραλαμποπούλου Α και Νικολακόπουλος Γ. Η επίδραση της βροχοσκόπησης στην αναττνευστική λειτουργία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 63, SupplI 145-148, 19S
 2. Σπυρόπουλος Κ. Τσάπανος Β, Τρακαδά Γ και Χαροκόπος Ν. Η αναττνευστική λειτουργία των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ 8 (4) 316-320, 1996.
 3. Γκινόπουλος Π Καρβέλας Φ,Σπυρόπουλος Κ και Γώγος Χ. Επίδραση της αγωγής με LHRH και σωματοστατίνη στον καρκίνο του παγκρέατος. ΙΑΤΡΙΚΗ. 64:179-182. 1993.
 4. Σπυρόπουλος Κ. Βαγιάκης Ε. Τσουκαλάς Κ, Eigen Η, StevensJ και Σιαφάκας Ν. Σπιρομετρικές διαταραχές σε ασυμπτωματικά παιδιά με ιστορικό εισρόφησης μυκωνίου. ΠΝΕΥΜΩΝ.
 5. Σπυρόπουλος Κ. Το ασθματικό παιδί στο παιχνίδι και τον αθλητισμό. ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜ. ΕΠΙΘ., 3:99-110. 1987.
 6. Σπυρόπουλος Κ. Φυματίωση και Φυματινική ανεργία ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜ. ΕΠΙΘ., 5:194-204, 1987.
 7. Τσουράπης Σ και Σπυρόπουλος Κ. Ανοσολογικές διαταραχές στις πνευμονοκονιώσεις. ΕΛΛ. ΠΝΕΥΜ. ΕΠΙΘ   5:128-139. 1987.
 8. Βροχικόάσθμα. Παθογενετικοί μηχανισμοί.ΙΑΤΡΙΚΗ,42:336-344, 1982.
 9. Σπυρόπουλος Κ. Οι ανοσοβιολογικοί μηχανισμοί εις την παθογένειαν τουβρογχικού άσθματος. Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 4:99-106, 1982.
 10. Σπυρόπουλος Κ.  Η  δραστηριότης των ισοενζύμων της LDH  επί  βρογχικούάσθματος. Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 4:53-59, 1982.
 11. Σπυρόπουλος Κ. Υποξαιμία: Διόρθωσις αυτής δια της χρονιάς χορηγήσεωςοξυγόνου. Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 3:80-89, 1981.
 12. Σπυρόπουλος Κ. Αι αντιδράσεις των ιστών του πνεύμονος εις την εισπνοήνεπιβλαβών υλικών. Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 3:246-248, 1981.
 13. Σπυρόπουλος Κ. Invitro λεμφοκυτταρική διέγερση με κεκαθαρμένη φυματίνη.Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 4:99-106, 1982.
 14. Σπυρόπουλος Κ. Η ανοσοβιολογική βάση της δερμοαντίδρασης Mantoux. ΗΣΩΤΗΡΙΑ, 3:102-103, 1981.
 15. Σττυρόπουλος Κ. Δερμοαντιδραση Mantoux: Τοπικοί και άλλοι παράγοντεςπου την επηρεάζουν. ΙΑΤΡΙΚΗ, 45:320-323, 1981.
 16. Σπυρόπουλος Κ. Ο ρόλος της ανοσοσφαιρίνης A (IgA) εις την ανοσολογίαν τουαναπνευστικού δένδρου. Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 2: 77-81, 1980.
 17. Σπυρόπουλος Κ. Η φύσις και η λειτουργία της βασικής μεμβράνης τουβρογχικού επιθηλίου. Ο πιθανός της ρόλος εις την παθογένειαν του βρογχικούάσθματος. Η ΣΩΤΗΡΙΑ. 2:61-63, 1980.
 18. Σπυρόπουλος Κ, Λυκιαρδόπουλος Ντ Χαλκιάς Β. Τσουράπης Σ. Χάριτος Σ καιΖωγράφος Δ. Η δραστηριότης των ισοενζύμων της γαλακτικής δευδρογενάσης.του ορού  επί ασθενών  μετά καρκίνου του πνεύμονος. Η ΣΩΤΗΡΙΑ.  2:265-331980.
 19. Σπυρόπουλος Κ, Ζωγράφος Δ και Νεοφύτου Κ. Η στάθμη της οξίνουφωσφατάσης του αίματος επί ασθενών πασχόντων εκ πρωτοπαθούς καρκίνουτου πνεύμονος.            Τιμητικός τόμος Καθηγητού Δ. Ελευθερίου. ΕκδόσειςΠανεπιστημίου Αθηνών. 603-607, 1982.
 20. Σπυρόπουλος Κ. Ο ρόλος   των  Τ-λεμφοκυττάρων  εις   την   ρύθμιση   της παραγωγής της ανοσοσφαιρίνης E(lgE). Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 2:204-206, 1980.
 21. Σπυρόπουλος Κ, Λυκιαρδόπουλος Ν. Νεοφύτου Κ και Ζωγράφος Δ. Ο ύπνοςτων ασθενών μετά χρονιάς αναπνευστικής ανεπάρκειας: Η δυνατότης της βελτιώσεως αυτού δια της ορθής χρήσεως Ο2 ως και δια της χορηγήσεως ήπιωνηρεμιστηκών. Τιμητικός τόμος Καθηγητού Δ.Ελευθερίου, Εκδόσεις Παν/μίου Αθηνών, 615-625, 1982.
 22. Σπυρόπουλος Κ, Λυκιαρδόπουλος Ν, Νεοφύτου Κ, Χάριτος Σ και Ζωγράφος Δ. Η αύξησις της στάθμης της αμυλάσης του αίματος και των ούρων επί καρκίνου του πνεύμονος. Τιμητικός τόμος Καθηγητού Δ.Ελευθερίου, Εκδόσεις Παν/μίου Αθηνών, 610-614, 1982.
 23. Σπυρόπουλος Κ, Λυκιαρδόττουλος Ν, Νεοφύτου Κ, Μπουσιάκος Γ καιΖωγράφος Δ. Τάσεις αερίων αίματος κατά τον ύπνον επί χρονιάς αναπνευστικήςανεπάρκειας. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, 8:387-394, 1980.
 24. Σπυρόπουλος Κ, Νεοφύτου Κ, Λυκιαρδόπουλος Ν και Ζωγράφος Δ. Αιακτινολογικοί αλλοιώσεις του τουρκικού εφιππίου επί ασθενών μετά χρονιάςαναπνευστικής ανεπάρκειας, Η ΣΩΤΗΡΙΑ, 3:54-58, 1979.
 25. Σπυρόπουλος Κ. Η εκκένωσις των κοκκίων των ιστιοκυττάρων ως συνέπεια της διασυνδέσεως του αλλεργιογόνου μετά της IgE ανοσοσφαιρίνης, Η ΣΩΤΗΡΙΑ,2:114-116, 1980.
 26. Σπυρόπουλος Κ και Σπυρόπουλος Α. Το βρογχικό άσθμα και αι λείαι μυικαίίνες των  βρόγχων  (Ηλεκτροφυσιολογία,   ιστοχημεία  και  βιοχημεία  αυτών). ΗΣΩΤΗΡΙΑ 116-118. 1980.
 27. Σταύρος Κυριόπουλος, Δημοσθένης Λυκούρας, Αγαθή Σπυροπούλου, Παναγής Δρακάτος, Κυριάκος Καρκούλιας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Η χρήσηενδοστοματικών συσκευών στη θεραπεία του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας του Ύπνου. Πνεύμων 2016, 29(2): 142-146.
 28. Απόστολος Βουλγαρίδης, Βασιλική Απολλωνάτου, Δημοσθένης Λυκούρας, Αχιλλέας Γιαννόπουλος, Μαριάνθη Ηλιοπούλου, Παντελής Κρανιώτης, Κυριάκος Καρκούλιας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Κακόηθες μεσοθηλίωμα πνεύμονα σε νεαρό άνδρα. Πνεύμων.
 29. Κυριάκος Καρκούλιας, Δημοσθένης Λυκούρας, Αχιλλέας Γιαννόπουλος, Βασιλική Απολλωνάτου, Παντελής Κρανιώτης, Απόστολος Βουλγαρίδης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Πνευμονική ΟζώδηςΛεμφαγγειακή Υπερπλασία: Μια πολύ σπάνια νόσος του πνεύμονα. Πνεύμων 2013, 26(1):99.
 30. Αγάθη Σπυροπούλου Δ. Λυκούρας, Μ. Λυκούρας Κ Σπυρόπουλος Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και Περιοδοντίτις. Μύθος ή Πραγματικότης Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2015, 32(5), 576-582
 31. Σταύρος Κυριόπουλος, Δημοσθένης Λυκούρας Αγαθή Σπυροπούλου, Παναγής Δρακάτος, Κυριάκος Καρκούλιας, Κώστας Σπυρόπουλος. Η χρησιμοποίηση ενδοστοματικών προσθέσεων στην θεραπεία του Συνδρόμου της Απροφρακτικής Άπνοιας του Ύπνου «Πνεύμων» 29(2) 147-15

     32.Chronic obstructive pulmonary disease and periodontitis: Fact or fiction?

 1. SPIROPOULOU, D. LYKOURAS, M. LYKOURAS, K. SPIROPOULOS

       Department of Pulmonary Medicine, University Hospital of Patras, Rio,

       Patras, Greece

       Archives of Hellenic Medicine 2015,32(S):576-582

       33.The use of mandibular advancement devices for the treatment of Obstructive Sleep Apnea

       Stavros Kiriopoulos Dimosthenis Lykouras,AgathiSpiropoulou,Panagis Drakatos,Kostas Spiropoulos

        1Orthodontist, Department of Pneumonology Medicine, Yniversity Hospital of Patras, Patras, Greece.

        2Department of Pneumonology Medicine, University Hospital of Patras, Patras, Greece.

        3Guy’s and St Thomas’ Hospital , Sleep Disorders Centre, London, United Kingdom.

       Pneumon 2016, 29(2):147-151