Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πάτρας είναι ένα πρότυπο Ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο τόσο για την Πάτρα όσο και για την Δυτική Ελλάδα.

Πνευμονολογική Κλινική Ολυμπίου Θεραπευτηρίου

Το Πνευμονολογικό τμήμα του ΟΛΥΜΠΙΟΝ στελεχώνεται από εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πνευμονολογική κλινική:

Λειτουργεί σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του Παθολογικού τομέα. Στην Κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με οξέα αναπνευστικά προβλήματα αλλά και χρόνιοι πάσχοντες για τους οποίους είναι πάντα άμεσα διαθέσιμος ο πλήρης ιατρικός τους φάκελος. Παρέχεται λοιπόν, η δυνατότητα της διερεύνησης και αντιμετώπισης όλων των πνευμονολογικών περιστατικών με συνέπεια και ασφάλεια.

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο:

Λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Γίνεται η αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, η παρακολούθηση ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα καθώς και προεγχειρητικές εκτιμήσεις όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον θεράποντα ιατρό.

Στο Ιατρείο εκτελείται πλήρης έλεγχος του Αναπνευστικού συστήματος με:

  • Εργοσπειρομετρία
  • Σπειρομέτρηση προ και μετα βρογχοδιαστολή
  • Καμπύλη ροής όγκου
  • Υπολογισμός στατικών και δυναμικών όγκων
  • Λειτουργικός έλεγχος των αναπνευστικών μυών
  • Υπολογισμός διατασιμότητας (compliance)
  • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος και οξυμετρία (όλο το 24ωρο)

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος:

Δίνει αποτελεσματική λύση στη διακοπή του καπνίσματος, σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον και πάντα σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή δεδομένα.

Bρογχολογικό τμήμα:

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για διενέργεια βρογχοσκοπήσεων με δυνατότητα λήψης βρογχικού και βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, βιοψιών (κυτταρολογικές-ιστολογικές), brushing.