Πνευμονολογική Κλινική Ολυμπίου Θεραπευτηρίου

Το Πνευμονολογικό τμήμα του ΟΛΥΜΠΙΟΝ στελεχώνεται από εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πνευμονολογική κλινική:

Λειτουργεί σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του Παθολογικού τομέα. Στην Κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με οξέα αναπνευστικά προβλήματα αλλά και χρόνιοι πάσχοντες για τους οποίους είναι πάντα άμεσα διαθέσιμος ο πλήρης ιατρικός τους φάκελος. Παρέχεται λοιπόν, η δυνατότητα της διερεύνησης και αντιμετώπισης όλων των πνευμονολογικών περιστατικών με συνέπεια και ασφάλεια.

Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο:

Λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Γίνεται η αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, η παρακολούθηση ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα καθώς και προεγχειρητικές εκτιμήσεις όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον θεράποντα ιατρό.

 

Στο Ιατρείο εκτελείται πλήρης έλεγχος του Αναπνευστικού συστήματος με:

  • Εργοσπειρομετρία
  • Σπειρομέτρηση προ και μετα βρογχοδιαστολή
  • Καμπύλη ροής όγκου
  • Υπολογισμός στατικών και δυναμικών όγκων
  • Λειτουργικός έλεγχος των αναπνευστικών μυών
  • Υπολογισμός διατασιμότητας (compliance)
  • Ανάλυση αερίων αρτηριακού αίματος και οξυμετρία (όλο το 24ωρο)

Ιατρείο διακοπής καπνίσματος:

Δίνει αποτελεσματική λύση στη διακοπή του καπνίσματος, σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον και πάντα σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή δεδομένα.

Bρογχολογικό τμήμα:

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διαθέτει τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό για διενέργεια βρογχοσκοπήσεων με δυνατότητα λήψης βρογχικού και βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, βιοψιών (κυτταρολογικές-ιστολογικές), brushing.

Μαιζώνος 12, 2ος όροφος, Πάτρα

Τηλ. Επικοινωνίας 2610222515 6944503631

Τηλ. Γραμματείας 6946400689

email k-spiropoulos@hotmail.com

 

Copyright © 2021 Kostas Spiropoulos Pneumonologos. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.