Συμμετοχή σε Συνέδρια με Ανακοινώσεις και Ομιλίες

 

 1. Whyszomiersky D. Spiropoulos K, Scott P, Tepper R, Jeglum B. Bronchial reactivity in normal children a subgroup with positive methacoline challenge. Annual Meeting American Lung Association. American Thoracic Society. May 12-15-1985. Anaheim USE Vol. 131, p.
 2. Spiropoulos K, Wyszomiersky D, Eigen H, Scott P, Meconium Aspiration Syndrome: An absence of pulmonary sequel. 51st Annual Scientific Assembly. American College of Chest Physicians. October 28-November 1, 1986. New Orleans Louisiana USA. Convention Issue p. 225.
 3. Papadimitriou M, Spiropoulos K, Mantas J, Papas N, Siafakas N, Spanos L. PPD Skin test among population groups with different habits. 1st Mediterranean Medical Meeting. September 24-28 1989. Heraklion Greece. Abstract Book p.112.
 4. Papadimitriou M, Spanos L, Mantas J, Spiropoulos K, Vagiakis E. Baltopoulos G, Siafakas N, Vital statistics – Socioeconomic status and PPD skin test. 1st Mediterranean Medical Meeting. September 24-28, 1989, Heraklion Greece. Abstract Book p. 111.
 5. Papadimitriou M, Mantas J, Spiropoulos K, Vagiakis E. Efthimiou M, Spanos L, Medical History and PPD skin test in an unselected population group. 1st Mediterranean Medical Meeting. September 24-28, 1989, Heraklion Greece. Abstract Book p. 114
 6. Papadimitriou M, Spiropoulos K, Mantas J, Vagiakis E. Argirakopoulos P, Siafakas N, Spanos L. Positive PPD skin test are varied according to the occupation. 1st Mediterranean Medical Meeting. September 24-28, 1989, Heraklion Greece. Abstract Book p. 114.
 1. Spiropoulos K, Tsarouhis G, Lymberopoulos D, Solomou A, Garantziotis G, Charokopos N, Papadimitriou M, Argirou E, Symptoms and experiences of COPD in relation with the PaCO2 and PaO2 ERS Annual Congress. Septembet 25th -29th 1993, Firenze, Italy, Abstract p. 4135.
 2. Spiropoulos K, Lymberopoulos D, Tsarouhis G, Charokopos N, Papadimitriou M, Solomou A. Relationship between parental smoking and children’s pulmonary function tests. ERS Annual Congress. September 25th -29th 1993, Firenze, Italy, Abstract p. 1555.
 3. Spiropoulos K, Lymberopoulos D, Garantziotis G, Tsiliras A, Gogos Ch, Immunoglobulin A (IgA) production in chronic bronchitis patients stimulated with an orally administered bacterial Iysate (Differences between patients who receive corticosteroid treatment or not). XVII World Congress on Diseases of the Chest. June 13-18 1993. Amsterdam the Netherlands 1825.
 4. Spiropoulos K, Lymberopoulos D, Dougenis D, Garantziotis G, Tsiliras A. A prototype knowledge system for supporting diagnostic decision in pneumonology, spirometry, symptoms and experiences in chronic obstructive pulmonary disease. XVII World Congress on Diseases of the Chest. June 13-18, 1993. Amsterdam the Netherlands 184S.
 5. Spiropoulos K, Garantziotis G, Lymberopoulos D. A prototype knowledge system for supporting diagnostic decisions in pneumology. XVII World Congress on Diseases of the Chest. June 13-18, 1993. Amsterdam the Netheriands p.280S.
 6. Spiropoulos K, Tsapanos V, Charokopos N, Spiliopoulou M, Lavranos A, Charalabopoulou A. Pulmonary function changes during pregnancy. ERS Annual Congress. October 1st, 5th, 1994, Nice France 189S.
 7. Spiropoulos K, Papadimitriou M, Argirou E, Gogos Ch, Ginopoulos P. Non-specific respiratory disease and pulmonary function in fire fighters. ERS Meeting. August 29th – September 3rd 1992, Vienna Austrian Center p. 247S.
 8. Spiropoulos K, Tsapanos V, Trakada G, Lymberopoulos D, Spiliopoulou M, Iosifidou M. Oxygen saturation and arterial oxygen partial pressure of women duting labour. ERS Annual Congress. September 16th-20th, 1995. Barcelone Spain 230S.
 9. Spiropoulos K, Solomou A, Siamblis D, Dimopoulos J, Lymberopoulos D. Computed Tomography of the lung parenchyma and the pulmonary function test. ERS Annual Congress. September 25th-29th Firenze Italy p. 155S.
 10. Spiropoulos K, Charokopos N, Alexopoulos D, Mazarakis A, Petsas T, Christodoulou J, Trakada G, Sfondouris G, Basiaris C. Non-Invasive diagnosis of pulmonary arterial hypertension (PAH) in chronic obstructive lung disease (COLD). American Thoracic Society. International Conference. Abstract Volume 153 – Number 4, April 1996 p. A89.
 11. Spiropoulos K, Trakada G, Papadimitriou M, Spiliopoulou N, Charokopos N, Marneras N, Gaki E. Serum Mg++ concentration during acute attacks and remissions of asthma. XVth World Congress of Asthmology. April 24-27, 1996. Abstract p. 61.
 12. Spiropoulos K, Charokopos N, Mazarakis A, Christodoulou J. Prediction of value of mean pulmonary artery pressure (PAP) in patients with chronic obstructive pulmonary desease (COPD) without right heart catheterization. ERS Annual Congress. September 20-24 1997, Berlin Germany 253S.
 13. Mimidis K, Toulgaridis T, Christodoulou J, Karatza C, Spiropoulos K, Thomopoulos K, Charokopos N, Margaritis V, Nikolopoulou V. Pulmonary vascular dilatation in normoxaemic patients with early line cirrhosis. 6th UEGW Birmingham, 1997 Gut Volume 29, P A 232.
 14. Charokopos N, Spiropoulos K, Alexopoulos D, Mazarakis A, Christodoulou J, Trakada G, Ginopoulos P, Dougenis D. Mathematical calculation of mean pulmponary arterial pressure (PAP) in patients with COPD. ERS Annual Congress. September 7-11 1996. Stockholm, Sweden 194S.
 15. Spiropoulos K, Trakada G, Charalambopoulou A, Charokopos N. Serum magnesium during treatment of acute bronchospasm with nebulized salbutamol. ERS Annual Congress. September 7-11, 1996. Stockholm, Sweden 350S.
 16. Spiropoulos K, Trakada G, Charokopos N, Georgiou G, Avgeridis K. Asthma and wheezing in schoolchildren. The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. EAACP 1997. June 1-5 1997. Rhodos Hellas p. 189.
 17. Spiropoulos K, Charokopos N, Trakada G, Peristerakis A. Kondakis X. Exposure to patients smoking and lung function in adolenscenes in the relation to the smoking habits of the parents. ERS Annual Congress. September 20-24 1997. Berlin. Germany 93S.
 18. Spiropoulos K, Trakada G, Chronic-pulmonary diseases (COPD) management among primary health care physicians in Greece. ERS Annual Congress. October 9-13 1997. Madrid Spain 525S.
 19. Trakada G, Tsapanos V, Skouta A, Spiropoulos K. Breathing during sleep in late pregnancy. ERS Annual Congress. October 9-13 1999. Madrid Spain 224S.
 20. Trakada G, Tsapanos V, Spiropoulos K. The diffusing capacity of the lunq during pregnancy. ERS Annual Congress. October 9-13 1999. Madrid Spain 223S.
 21. Trakada G, Tsapanos V, Spiropoulos K. Pulmonary function and smoking during the third trimester of pregnancy. ERS Annual Congress. October 9-13 1999. Madrid Spain 76S.
 22. Trakada G, Spiropoulos K, Economou G, Karavatselou E. A Computer – aided medical system for the diagnosis of bronchial asthma. World Asthma Meeting. December 9-13 1989. Barcelona Spain. Abstract p. 32S.
 23. Trakada G, Spiropoulos K. Chronic obstructive pulmonary disease: Endothelin-1 elevation in patients with nocturnal oxyhaemoglobin desaturation. ERS Annual Congress. Florence 2000, p. 89
 24. Trakada G. Spiropoulos K. Arterial endothelin-1 in asthma attack and remission. ERS Annual Congress. Florence 2000, p.89.
 25. Spiropoulos K, Trakada G. Action of corticosteroids to the interleukines (IL2-IL4) production from blood lymphocytes (CD4+) in patients with asthma after stimulation (in vitro). ERS Annual Congress. Florence 2000 ERS Annual Congress August – September p. 460
 26. Garantziotis G, Spiropoulos K, Lymberopoulos D, Kotsopoulos S & Zoupas V. A prototype Knowledge Based Diagnosis Support System in Pneumonology, 15th Annual International Conference IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, 1993.
 27. Lymberopoulos D, Spiropoulos K, Kotsopoulos S, Zoupas V & Yoldassis N. A special designed library for medical imaging applications. Proceedings of the International Conference on Medical Physics & Biomediacal Engineering, 1994.
 28. Lymberopoulos D, Garantziotis G, Spiropoulos K, Kotsopoulos S & Goutis K. A prototype interface facility for intelligent handling ad processing of medical image and data. Physics of medical imaging, 1994.
 29. Economou G, Spiropoulos K, Economopoulos N, Charokopos N, Lymberopoulos D & Goutis K. Medical Diagnosis and Artidicial Neural Networks. A Medical Expert System applied to Pulmonary Diseases, IEEE Workshop on Neural Networks for Signal Processing, 1994.
 30. Kotsopoulos S, Spiropoulos K, Lymberopoulos D, Anastassopoulos G & Garantziotis G. A prototype user interface for medical multimedia applications. The 7th IEEE Symposium on Computer-based Medical Systems, 1994. IEEE Computer Society Press 1994.
 31. Economou G, Spiropoulos K, Economopoulos N, Charokopos N, Lymberopoulos. Environment based on Artificial Neural Networks. IEEE International Conference on Systems. Man and lybernetics SMC – 94 San Antonio.

 

 1. Σπυρόπουλος Κ, H. Eigen, N. Μοσχόπουλος, Σ. Τσουράπης. Μεταβλητότητα των παραμέτρων PEF, FEV-1, FVC, FEF25-75 και Vmax50 σε παιδιά με βρογχικό άσθμα πριν και μετά βρογχοδιαστολή. 341, 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1986.
 2. Σπυρόπουλος Κ, Τσουράπης Σ, H. Eigen. Ο όγκος της ίσης ροής (Visov) και η μέγιστη μεσοεκπνευστική ροή (ΜΜΕFR) σαν δείκτες μόνιμης βλάβης των μικρών αεραγωγών σε παιδιά με ιστορικό εισρόφησης μυκωνίου. 339, 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1986.
 3. Σπυρόπουλος Κ, Stevens J, Μοσχόπουλος Ν. Η ευαισθησία της FEF25-75 στην απόδειξη ύπαρξης αναστρέψιμης απόφραξης των αεροφόρων οδών σε παιδιά. 352, 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1986.
 4. Σπυρόπουλος Κ, Τσουράπης Σ, Eigen Η. Βρογχική αντιδραστικότητα σε φυσιολογικά παιδιά. Μία υποομάδα με θετική δοκιμασία πρόκλησης με μεθυλ – χολίνη. 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1986.
 5. Σπυρόπουλος Κ. Eigen Η. Πνευμονικοί όγκοι και βρογχική αντιδραστικότητα σε παιδιά με ιστορικό εισρόφησης μυκωνίου. 465. 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
 6. Σπυρόπουλος Κ. Δημόπουλος Π. Βασιλοπούλου Χ. Γώγος Χ.
  Χρυσανθόπουλος Κ. CT-πνεύμονος και λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής.
  297, 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1992.
 7. Σπυρόπουλος Κ. Λυμπερόπουλος Δ. Γαρατζιώτης Γ, Γώγος Χ. Τσιλίρας Α.
  Παραγωγή της ανοσοσφαιρίνης A (IgA) σε ασθενείς με χρόνια βρογχίτιδα μετά
  χορήγηση από του στόματος πολυδυνάμου εμβολίου (Broncho-Vaxom). 230,
  19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1993.
 8. Σπυρόπουλος Κ. Λυμπερόπουλος Δ. Μανδέλος Γ. Η συχνότης διαφόρων
  αναπνευστικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική
  Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 463, 19ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1993.
 9. Σπυρόπουλος Κ, Τσιρώνη Κ, Χαροκόπος Ν, Λαβράνος Α. Προσδιορισμός Τ1, Τ2, Τ3 λεμφοκυττάρων σε Ca-πνεύμονος. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 1993.
 10. Σπυρόπουλος Κ, Λαβράνος Α, Λυμπερόπουλος Δ. Η επίδραση της
  χορήγησης ανοσοδιεγερτών στα σπιρομετρικά ευρήματα ασθενών με χρόνια
  βρογχίτιδα. 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 1993.
 11. Γώγος Χ, Γκινόπουλος Π, Ζούμπος Ν, Σπυρόπουλος Κ, Μακρή Μ,
  Καλφαρέντζος Φ. Η επίδραση της μακράς (LCT) μέσης αλύσου τριγλυκεριδίων (MCT) και των co-3 λιπαρών οξέων (co-3FA) διαίτης στους πληθυσμούς των Τ-λεμφοκυττάρων και του παράγοντα νεκρώσεων όγκου (TNF) σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής.
 12. Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Χαροκόπος Ν, Χαραλαμποπούλου Α. Η επίδραση της βρογχοσκόπησης στην αναπνευστική λειτουργία. 7, Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 1995.
 13. Βάσιου Α, Κοντοπούλου Χ, Τηνιακού Κ, Χαροκόπος Ν, Καλαμπάκα Δ, Σπυρόπουλος Κ. Ν2 Νόσος στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Ρ 20, Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, 1995.
 14. Σπυρόπουλος Κ, Χαραλαμποπούλου Α, Σπηλιοπούλου Μ. Ιωσηφίδου, Καραμπελιά Α. Ο προσδιορισμός της PaO2 του αρτηριακού αίματος με τη χρήση οξυμέτρου και αναλυτή αερίων αίματος. Α΄ Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, 1994.
 15. Γκινόπουλος Π. Ζούμπος Ν, Καλογεροπούλου Κ, Λέτσας Κ, Παπαλεξάτος Δ, Σπυρόπουλος Κ. Γώγος Χ. Οι β-ενδορφίνες προάγουν την αναπαραγωγική απάντηση λεμφοκυττάρων σε αρρώστους με συμπαγείς όγκους. 33, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 1994.
 16. Γκινόπουλος Π. Παπαγιάννης Θ, Σαφρίδη Χ. Σολωμού Α. Σπυρόπουλος Κ. Διερεύνηση της θεραπευτικής δράσης της διπλής τροποποίησης της 5-FU με ιντερφερόνη A-2a (INF) και Φολικό Οξύ (FA) στο μεταστατικό Ca-παχέος εντέρου. 38, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 1994.
 17. Γκινόπουλος Π. Παπαγιάννης Θ, Παππάς Α. Σπυρόπουλος Κ. Γώγος Χ.
  Χορήγηση οκτρεοτίδης σε διάρροια μετά από χημειοθεραπεία που περιέχει 5F4, 58, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 1994.
 18. Γκινόπουλος Π, Σαφρίδη Χ, Γώγος Χ, Καλογεροπούλου Κ, Σπυρόπουλος Κ. Διερεύνηση της θεραπευτικής δράσης του συνδυασμού 5-FU, Leukovorine, MMC (mitomycin) και   CDDP  στο  ανθεκτικό  Ca-παχέος  εντέρου.  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 1994.
 19. Γκινόπουλος Π. Σπυρόπουλος Κ, Σαφρίδη Χ. Μη τυχαιοποιημένη μελέτη φάσεως II, συνδυασμού Taxol και Carboplatin με αυξητικό παράγοντα των κοκκοκυττάρων σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του πνεύμονος. 53, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 1996.
 20. Γκινόπουλος Π, Σπυρόπουλος Κ, Αλιβιζάτος Β. Μη τυχαιοποιημένη μελέτη της δράσεως του συνδυασμού Taxol και Mitoxanthrone με αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του μαστού. 56, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 1996.
 21. Χαροκόπος Ν, Σπυρόπουλος Κ, Μαζαράκης Α. Μαθηματικός υπολογισμός της Μέσης Πίεσης Πνευμονικής Αρτηρίας (ΡΑΡ) σε ασθενείς με ΧΑΠ με μη επεμβατικές μεθόδους. 7, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 1996.
 22. Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Χαραλαμποπούλου Α. Αξιολόγηση μεθόδων τοπικής αναισθησίας κατά τη βρογχοσκόπηση. 210, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 1996.
 23. Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Χαροκόπος Ν. Η συγκέντρωση των ιόντων
  Mg++ στον ορό ασθενών με βρογχικό άσθμα κατά τη διάρκεια κρίσεων και
  υφέσεων. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, 1996.
 24. Σπυρόπουλος Κ. Χαροκόπος Ν, Αλεξόπουλος Δ, Γκινόπουλος. Συσχέτιση διαμέτρου και μέσης πίεσης πνευμονικής αρτηρίας (ΡΑΡ) σε ασθενείς με ΧΑΠ. 200, 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1996.
 25. Χαροκόπος Ν. Σπυρόπουλος Κ, Μαζαράκης. Η μείωση των σπιρομετρικών τιμών συνεισφέρει στην ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με ΧΑΠ 200. 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,
 26. Σπυρόπουλος Κ, Χριστοδούλου Ι, Χαροκόπος Ν. Συσχέτιση της ΡaO2 με την ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με ΧΑΠ, που δεν έχουν χρόνια πνευμονική καρδιά. 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 1996.
 27. Σπυρόπουλος Κ. Τσάπανος Β, Τρακαδά Γ. Η αναπνευστική λειτουργία των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. 295. 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1996.
 28. Σπυρόπουλος Κ. Χαροκόπος Ν, Τρακαδά Γ. Αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού συνδυασμού 5-FU Leucovorin-Novantron (NFL) με υποστήριξη G-CSF στον τοπικά προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα Ca-μαστού 265. 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1996.
 29. Σπυρόπουλος Κ. Χριστοδούλου Ι, Χαροκόπος Ν. Μαζαράκης Α. Τρακαδά Γ. Διαγνωστική αξία των υπερήχων στην πρόβλεψη της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με ΧΑΠ. 76 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 1996.
 30. Χαροκόπος Ν, Σπυρόπουλος Κ, Μαζαράκης Α, Αλεξόπουλος Δ, Τρακαδά Γ, Τσάπανος Β. Η μείωση των σπιρομετρικών τιμών συνεισφέρει στην ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με ΧΑΠ. 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 52, 7-11 Μαΐου 1996.
 31. Σπυρόπουλος Κ, Χριστοδούλου Ι, Χαροκόπος Ν, Τρακαδά Γ,
  Χαραλαμποπούλου Α, Τσάπανος Β, Δουγένης Δ, Πέτσας Θ, Αλεξόπουλος Δ. Συσχέτιση της PaO2 με την ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με ΧΑΠ που δεν έχουν χρόνια πνευμονική καρδία. 22ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 53, 7-11 Μαΐου 1996.
 32. Τρακαδά Γ, Κυριαζής Π, Δουγένης Δ, Σπυρόπουλος Κ. Ανατομικές
  παραλλαγές βρογχικού δένδρου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
  Θώρακος, Καρδίας και Αγγείων, Αθήνα 1-4 Ιουνίου 2000.
 33. Τσάπανος Β, Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Χαροκόπος Ν. Η επίδραση του καπνίσματος στην αναπνευστική λειτουργία των εγκύων κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης. Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μαΐου 1997.
 34. Σπυρόπουλος Κ, Λυμπερόπουλος Δ, Χαροκόπος Ν, Σπηλιοπουλου Μ. Η πτώση της FEF75 σε παιδιά σαν συνέπεια βαρέως παθητικού καπνίσματος. 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 44, Αθήνα 17-21 Μαΐου 1994.
 35. Σύνδρομο Swyer-James σε ασθενή ηλικίας 55 ετών. Μία ασυνήθης περίπτωση. 20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 117, Αθήνα 17-21 Μαΐου 1994.
 36. Σπυρόπουλος Κ. Κονιαβίτου-Χατζηγιαννάκη Α. In vitro λευκοκυτταρική διέγερση, με κεκαθαρμένη φυματίνη. Η’ Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 1980.
 37. Καλογεροπούλου. Καγκάδης Γ, Πατρινού Β, Πέτσας Θ. Σπυρόπουλος Κ, Νικηφορίδης Γ. Δουγένης Δ. Τρισδιάστατη απεικόνιση τραχειοβρογχικού δένδρου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων, σελ. 157, Αθήνα 1-4 Ιουνίου 2000.
 38. Μιμίδης Κ. Τουλγαρίδης Θ. Καρατζά Χ, Θωμόπουλος Κ, Σπυρόπουλος Κ, Μαργαρίτης Β. Νικολοπούλου Β. Πνευμονική αγγειοδιαστολή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς πρωΐμου σταδίου κίρρωσης 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, σελ. 15, Ηράκλειο 29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1997.
 39. Χαροκόπος Ν, Σπυρόπουλος Κ, Μιμίδης Κ, Καρατζά Χ, Νικολοπούλου Β. Υψηλός επιπολασμός. Διαταραχή διαχυτικής ικανότητος πνεύμονος σε ασυμπτωματικούς ασθενείς πρωίμου σταδίου ηπατικής κίρρωσης. 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, σελ. 175. Θεσσαλονίκη 4-7 Δεκεμβρίου 1999.
 40. Χαροκόπος Ν. Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Αυγερίδης Κ, Σχοινάς Δ, Τσιαμήτα Μ, Κονδάκης Ξ. Παθητικό κάπνισμα στην αναπνευστική λειτουργία σε εφήβους 12-14 ετών. 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, σελ. 112, Θεσσαλονίκη 4-7 Δεκεμβρίου 1997.
 41. Χαροκόπος Ν, Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Μαζαράκης Α, Χριστοδούλου Ι, Πέτσας Θ. Δουγένης Δ. Μη επεμβατική διάγνωση ήπιας πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, σελ. 141, Θεσσαλονίκη 4-7 Δεκεμβρίου 1997.
 42. Σπυρόπουλος Κ, Χαροκόπος Ν. Χριστοδούλου Ι, Μαζαράκης Α, Τρακαδά Γ, Πέτσας Θ. Επίδραση της υποξαιμίας στη διάμετρο της πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενείς με ΧΑΠ. Συσχέτιση απλής ακτινογραφίας και αξονικής τομογραφίας θώρακος (CT). 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 58, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 43. Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Χαροκόπος Ν, Γεωργίου Ο, Νικολακόπουλος Γ, Αυγερίδης Κ. Συριγμός και σπιρομετρικές τιμές σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 58, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 44. Χριστοδούλου Ι. Σιταφίδης Γ, Τουλγαρίδης Θ, Πολυδωρόποιυλος Π, Σκάρπας Κ, Χαροκόπος Ν Σπυρόπουλος Κ. Αλεξόπουλος Δ. Αιμοδυναμικές μεταβολές και διαταραχές επαναπολώσεως με τον παρατεταμένο υπεραερισμό. Ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού  συστήματος. 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 79, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 45. Χριστοδούλου Ι. Σιταφίδης Γ, Πολυδωρόπουλος Π, Παύλου Χ. Χαροκόπος Ν. Σπυρόπουλος Κ. Αλεξόπουλος Δ. Η επίδραση του παρατεταμένου υπεραερισμού στο QT διάστημα σε φυσιολογικούς εθελοντές. 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 80. Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 46. Χριστοδούλου Ι. Σιταφίδης Γ, Πολυδωρόπουλος Π. Τουλγαρίδης Θ,
  Χαροκόπος Ν. Σπυρόπουλος Κ, Αλεξόπουλος Δ. Η επίδραση του παρατεταμένου υπεραερισμού στο διάστημα QT. Ο ρόλος του καπνίσματος. 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 47. Σπυρόπουλος Κ. Χαροκόπος Ν, Μαζαράκης Α. Χριστοδούλου Ι. Τσιαμήτα Μ, διαστολική δυσλειτουργία και υποξαιμία σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 48. Σπυρόπουλος Κ. Χαροκόπος Ν, Χριστοδούλου Ι, Μαζαράκης Α. Τσιαμήτα Μ, Τρακαδά, Αλεξόπουλος Δ. Καρδιακή κοιλιακή λειτουργία σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). 23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ. 90, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997.
 49. Μιμίδης Κ, Καρατζά Χ, Σπυρόπουλος Κ, Χαροκόπος Ν, Γκορίτσας Κ,
  Μαργαρίτης Β, Νικολοπούλου Β. Διαταραχές αναπνευστικής λειτουργίας σε
  ασθενείς αρχικού σταδίου κίρρωσης. Ο ρόλος του αιτίου. 5ο Ηπατολογικό
  Συνέδριο, σελ. 35, Αθήνα 1997.
 50. Χαροκόπος Ν, Σπυρόπουλος Κ, Τρακαδά Γ, Μαζαράκης Α, Χριστοδούλου Ι, Πέτσας Θ, Δουγένης Δ. Μη επεμβατικός προσδιορισμός της μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων, σελ. 116, Θεσσαλονίκη 1997.
 51. Μαζαράκης Α. Σπυρόπουλος Κ, Χαροκόπος Ν, Χριστοδούλου Ι, Πέτσας Θ, Δουγένης Δ, Αλεξόπουλος Δ. Μελέτη της δεξιάς καρδιακής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με αναίμακτες εξετάσεις. Συσχέτιση αποτελεσμάτων. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων. σελ. 118. Θεσσαλονίκη 1997.
 52. Γκινόπουλος Π. Σπυρόπουλος Κ, Σαφρίδη Χ, Δάρας Ι, Χαροκόπος Ν. Αλιβιζάτος Β. Γώγος Χ. Μη τυχαιοποιημένη μελέτη φάσεως II συνδυασμού TAXOL και CARBOPLATIN με αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του πνεύμονος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, σελ. 53. Αθήνα 1996.
 1. Γκινόπουλος Π. Σπυρόπουλος Κ, Αλιβιζάτος Β, Δάρας Ι. Σαφρίδη Χ. Γώγος Χ. Μη τυχαιοποιημένη μελέτη της δράσης του συνδυασμού TAXOL και ΜΟΤΟΧΑΝΤΗΟΝΕ με αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων σε ασθενείς με προχωρημένο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο μαστού. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, σελ. 55, Αθήνα 1996.
 2. Τρακαδά Γ. Τσάπανος Β, Σπυρόπουλος Κ. Ο ύπνος σε φυσιολογική εγκυμοσύνη. Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 2000.
 3. Τρακαδά Γ, Τσάπανος Β, Σπυρόπουλος Κ. Η οξυγόνωση του αίματος σε φυσιολογική εγκυμοσύνη. Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 2000.
 4. Κυριαζής Π, Τρακαδά Γ, Σπυρόπουλος Κ. Οι καπνιστικές συνήθειες των
  ειδικευομένων ιατρών του Π.Π.Γ.Ν.Π. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-20 Μαΐου 2000.
 5. Κυριαζής Π, Τρακαδά Γ, Σπυρόπουλος Κ. Η αξιολόγηση της χρώσης Ζ-Ν
  στη διάγνωση της φυματίωσης. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-20 Μαΐου 2000.
 6. Κυριαζής Π. Τρακαδά Γ, Σπυρόπουλος Κ. Σχέση PCR στις καλλιέργειες για Β Koch, 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-20 Μαΐου 2000.
 7. Κυριαζής Π, Τρακαδά Γ, Σπυρόπουλος Κ. Συσχέτιση των ανατομικών παραλλαγών του βρογχικού δένδρου με το φύλλο. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 2000.
 8. Τρακαδά Γ, Σπυρόπουλος Κ. NREM και REM ύπνος σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αποκορεσμός αιμοσφαιρίνης κατά τον ύπνο χωρίς συνοδά επεισόδια. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 1-5 Δεκεμβρίου 1999.
 1. Τρακαδά Γ, Κυριαζής Π, Σπυρόπουλος Κ. Η θεραπεία της Χρονίας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) από τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 1-5 Δεκεμβρίου 1999.
 2. Τρακαδά Γ. Κυριαζής Π, Μαραγκός Μ, Σπυρόπουλος Κ. Θετική φυματινοαντίδραση στο νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 1-5 Δεκεμβρίου 1999.
 3. Τρακαδά Γ Βελισσάρης Δ. Καρατζά Χ, Μαραγκός Μ Θωμόπουλος Κ. Τσιαμήτα Μ, Σπυρόπουλος Κ. Η ποιότητα του ύπνου σε κιρρωτικούς ασθενείς χωρίς κλινικές εκδηλώσεις ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αθήνα 1-5 Δεκεμβρίου 1999.
 4. Τρακαδά Γ. Σπυρόπουλος Κ. Η FEV-1 ως προγνωστικός δείκτης του αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης κατά τον ύπνο σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αθήνα 1-5 Δεκεμβρίου 1999.
 5. Τρακαδά Γ. Τσάπανος Β. Σπυρόπουλος Κ. Η μερική τάση του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα των εγκύων γυναικών κατά τον ύπνο στο 3ο τρίμηνο της κύησης. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αθήνα 1-5 Δεκεμβρίου 1999.
 6. «Διημερίδα για την αναπνοή και τον ύπνο», Διημερίδα. Πάτρα 8-9 Νοεμβρίου 2003. Ομιλία στη Στρογγυλή Τράπεζα «Θεραπευτική Προσέγγιση του ΣΑΥ» με θέμα «Χειρουργική αντιμετώπιση (σε ποιες περιπτώσεις;).
 7. «Σεμινάριο για τον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό», Σεμινάριο. Πάτρα 7 Νοεμβρίου 2003. Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή.
 8. «Ύπνος», Διημερίδα για την αναπνοή και τον ύπνο. Πάτρα 30-31 Οκτωβρίου 2004. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας (ΣΑΑ) – Επιδημιολογία Στυτικής Δυσλειτουργίας (ΣΔ)».
 9. «Ύπνος», Διημερίδα για την αναπνοή και τον ύπνο. Πάτρα 30-31 Οκτωβρίου 2004. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια». Ομιλία στη Στρογγυλή Τράπεζα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια» με θέμα «ΧΑΠ ως μεταβολική νόσος».
 10. «Ύπνος», Διημερίδα για την αναπνοή και τον ύπνο. Πάτρα 30-31 Οκτωβρίου 2004. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας σε ασθενείς με ΣΑΑ και ΧΑΠ».
 11. «Σεμινάριο Πνευμονολογίας», Σεμινάριο Πνευμονολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 7-9 Οκτωβρίου 2005.
 12. «10° σεμινάριο πνευμονολογίας», Σεμινάριο. Πάτρα 24-26 Νοεμβρίου 2006.
 13. «Θέματα νευρολογίας», Διημερίδα για τις νευρολογικές εκδηλώσεις των νοσημάτων της παθολογίας. Πάτρα 10-11 Φεβρουαρίου 2007. Ομιλία στη Στρογγυλή Τράπεζα «Α΄ Συνεδρία» με θέμα «Νευρολογικές εκδηλώσεις αναπνευστικών νοσημάτων.»
 14. «Τι νεότερο στην παθολογία», Συνέδριο. Πάτρα 23-25 Φεβρουαρίου 2007. (10 CME credits). Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια».
 15. «11° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 14-16 Μαρτίου 2008. Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα.
 16. «15η Μετεκπαιδευτική Διημερίδα Επιτροπής Νοτιοδυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας: Αλλεργία, Τοξικές ουσίες & Αναπνευστικό», Διημερίδα. Πάτρα 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2008. Ομιλία στη Στρογγυλή Τράπεζα «Η απάντηση των αεραγωγών με θέμα «Θεραπεύοντας το αλλεργικό άσθμα: Ποιός ασθενής;».
 17. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου 2009. Προεδρείο στη Διάλεξη «Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση και μη ειδική διάμεση πνευμονία. Νεότερα δεδομένα».
 18. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου 2009. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «Ύπνος».
 19. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου Προεδρείο στη Διάλεξη «How (and why) the immune system makes us sleep».
 20. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου 2009. Διάλεξη με θέμα «Το κάπνισμα και η επίδραση του στα οργανικά συστήματα».
 21. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου 2009. Προεδρείο οτη Διάλεξη του ποινικολόγου Α. Κούγια «Τα συνταγματικά δικαιώματα των κατπνιστών και μη καπνιστών».
 22. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου 2009. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «ΧΑΠ».
 23. «12° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ», Σεμινάριο. Πάτρα 26-28 Μαρτίου 2009. Προεδρείο στη Διάλεξη «Smoking cessation in patients with COPD».
 24. «4° Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: Εξελίξεις στην Καρδιοθωρακική Χειρουργική με έμφαση στη σύγχρονη έρευνα στην Ελλάδα», Συμπόσιο. Πάτρα 12-13 Δεκεμβρίου 2009. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: Επεμβατική προσέγγιση».
 25. «Αχαϊκές ημέρες παθολογίας: Τι νεότερο στη παθολογία», Συνέδριο. Πάτρα 15-17 Ιανουαρίου 2010. Ομιλία στην Στρογγυλή Τράπεζα «Τι νεότερο στην πνευμονολογία» με θέμα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)».
 26. «2° Πανελλήνιο Συνέδριο για τις διαταραχές του ύπνου και το μη επεμβατικό αερισμό», Συνέδριο. Αθήνα 5-6 Μαρτίου 2010. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Σύνδρομο απνοιών στον ύπνο – θεραπεία».
 27. «13° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών», Σεμινάριο. Πάτρα 4-6 Ιουνίου 2010.
 28. «20° Πανελλήνιο Συνέδριο Νοημάτων Θώρακος», Συνέδριο. Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2011.
 29. «1° Θερινό Σχολείο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ» με θέμα «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο», Θερινό Σχολείο. Πάτρα 6-7 Ιουλίου 2013. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Φυσιολογία του ύπνου».
 30. «1° Θερινό Σχολείο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ» με θέμα «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο», Θερινό Σχολείο. Πάτρα 6-7 Ιουλίου 2013. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Υπνική άπνοια στα παιδιά».
 31. «1° Θερινό Σχολείο Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ» με θέμα «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο», Θερινό Σχολείο. Πάτρα 6-7 Ιουλίου 2013. Ομιλία με θέμα «Θεραπεία συνδρόμου υπνικής άπνοιας».
 1. «22° Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο», Συνέδριο. Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2013. Προεδρείο στη Διάλεξη του Καθηγητή Ν. Σιαφάκα με θέμα «Έρευνα στην πνευμονολογία και σύνδεση με τη βιομηχανία».
 2. «Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2015», Συνέδριο. Πάτρα 28-29 Μαρτίου 2015. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Αιμόπτυση».
 3. «Γ΄ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αναπνευστικών Νοσημάτων (Άσθμα, ΧΑΠ)», Σεμινάριο. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 15-16 Μαΐου 2015. (8 CME credits).
 4. «24° Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο», Συνέδριο. Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα 26-29 Νοεμβρίου 2015.
 5. «5° Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι διαταραχές του ύπνου στην καθημερινή ιατρική πράξη». Συνέδριο. Αμφιθέατρο 251 ΓΝΑ, Αθήνα 15-16 Απριλίου 2016. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Διαταραχές της αναπνοής στην ύπνο-θεραπεία».
 6. Psachoulia C.,Kardari M., Labropoulou EP., Kiriazis P., Peristeropoulou P., Tsiamita M., Spiropoulos K., Carcinoid tumor metastatic to the trachea diagnosed by exfoliated cytology : a case report. 14th International Congress of Cytology. May 27 – 31, 2001 Amsterdam. p257
 7. Spiropoulos K., Trakada G., Tsiamita M., Hypothyroidism and Obstructive Sleep Apnea. 6th State – of the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 12 – 14, 2002, Athens. p39
 8. Spiropoulos K., Trakada G., Tsiamita M., Efremidis G. Antiobiotic therapy in lower respiratory tract infections. 6th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April, 12 – 14, 2002, Athens. p42
 9. Spiropoulos K., Trakada G., Tsiamita M., Efremidis G. Prognostic factors of outcome in lower respiratory tract infections. 6th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 12 – 14, 2002, Athens. p43
 10. Spiropoulos K., Trakada G. Non – apneic, oxyhaemoglobin, desaturation during sleep and endothelin – 1 Concentration in COPD. 16th Congress of the European Sleep Research Society, June 3- 7 2002, Reykjavik, Iceland. p227
 11. Trakada , Dauviliers Y., Carlander B., Besset A., Spiropoulos K., Villiard M. Aspects familiaux de l’ hypersomnia idiopathique (forme polysymptomatique). XVIIeme Congres de Recherche sur le Sommeil, 14 – 16 Novembre 2002, Strasbourg : p68
 12. Kalogeropoulou C., Kalaboka D., Zabakis P., Tsota I., Spiropoulos K., Petsas T. Correlation between the HRCT indices and pulmonary function tests in patients with chronic obstructive pulmonary disease (work in progress). ECR, European Radiology February 2003, p421
 13. Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efremidis G., Nousi E., Karkoulias K., Spiropoulos K. Prognostic factors for fatal outcome in Lower Respiratory Tract Infections (LRTIs). 4th International Conference on Advances in Pulmonary Rehabilitation and Management of Chronic Respiratory Failure. 19 – 22 March 2003, Stresa, Italy. p12
 14. Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efremidis G., Nousi E., Karkoulias K., Spiropoulos K. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Lower Respiratory Tract Infections. 4th International Conference on Advances in Pulmonary Rehabilitation and Management of Chronic Respiratory Failure. 19 – 22 March 2003, Stresa, Italy. p6
 15. Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efremidis G., Nousi E., Karkoulias K., Spiropoulos K. Sleep and endothelin – 1 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 4th International Conference on Advances in Pulmonary Rehabilitation and Management of Chronic Respiratory Failure. 19 – 22 March 2003, Stresa, Italy. p19
 16. Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efremidis G., Nousi E., Karkoulias K., Spiropoulos K. Endothelin – 1 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma. 4th International Conference on Advances in Pulmonary Rehabilitation and Management of Chronic Respiratory Failure. 19 – 22 March 2003, Stresa, Italy. p19
 17. Tsitsaras Ch., Prodromakis H., Karkoulias K., Efremidis G., Spiropoulos K. The effect of long term Formoterol administration on the correlation of FEV, with Vo2max during exercise testing in COPD patients. 7th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 2003, Athens. p37
 18. Tsitsaras Ch., Prodromakis H., Karkoulias K., Efremidis G., Spiropoulos K. The effect of long term administration of inhaled Formoterol on Vo2max of COPD patient. 7th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 2003, Athens. p38
 19. Tsitsaras Ch., Prodromakis H., Karkoulias K., Efremidis G., Spiropoulos K. The improvements of lung function tests after formoterol administration in COPD patient. 7th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 2003, Athens. p38
 20. Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efremidis G., Nousi E., Karkoulias K., Spiropoulos K. Endothelin – 1 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma. 7th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 2003, Athens. p40
 21. Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efremidis G., Nousi E., Karkoulias K., Spiropoulos K. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Lower Respiratory Tract Infections.. 7th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society, April 2003, Athens. p40
 22. Tsota I., Kalogeropoulou C.P., Papathanasiou Z., Kappes G., Trakada G., Spiropoulos K., Petsas T. Injection of normal saline extrapleurally for preventing pneumothorax in percutaneous lung biopsies (PLB) European Society of Throracic Imaging, 11th Annual Meeting. June 2003, Lausanne.
 23. Efremidis G., Trakada G., Tsiamita M., Spiropoulos K. Relationship between dyspnea levels and health – related quality of life (HRQol) in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Society Annual Congress. Vienna 2003. p240s
 24. Efremidis G., Trakada G., Tsiamita M., Spiropoulos K. Factors contribute to limit exercise in COPD and Asthma. European Respiratory Society Annual Congress. Vienna 2003. p53s
 25. Efremidis G., Trakada G., Tsiamita M., Spiropoulos K. Multi – drug resistance tuberculosis in Greece. European Respiratory Society Annual Congress. Vienna 2003. p344s
 26. Efremidis G., Trakada G., Tsiamita M., Spiropoulos K., Kalampoka D. Pulmonary function tests and high resolution computed tomography in patients with COPD. European Respiratory Society Annual Congress. Vienna 2003. p245s
 27. Kalogeropoulou C., Kalampoka D., Zampakis P., Tsota I., Spiropoulos K., Petsas T.HRCT indices and pulmonary function tests in patients with chronic bronchial asthma. ECR (European Radiology), February 2004. p406
 28. Tsitsaras H, Prodromaki E., Alhanatis M., Katsoni A., Trakada G., Tsiamita M., Pouli A., Spiropoulos K. The effect of long term administration of inhaled Formoterol on Vo2max of COPD patients. European Respiratory Society Annual Congress. Glasgow 2004.
 29. Tsitsaras H., Prodromaki E., Nousi E., Katsoni A., Karkoulias K., Efremidis G., Trakada G., Tsiamita M., Pouli A., Spiropoulos K. A retrospective evaluation of our bronchoscopy lub data in relation with lung cancer. European Respiratory Society Annual Congress. Glasgow 2004.
 30. Τρακαδά Γ. Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Ευφραιμίδης Γ. Σπυρόπουλος Κ. Ενδοθηλίνη – 1 κατά την διάρκεια εξάρσεων και υφέσεων βρογχικού άσθματος. 366 (σελ. 211), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 31. Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση πολυοργανικής ανεπάρκειας ως αποτέλεσμα συνδρόμου υπνικής άπνοιας. 346 (σελ. 199), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 32. Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Τα επίπεδα της ενδοθηλίνης – 1 σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και νυχτερινό αποκορεσμό της αιμοσφαιρίνης 309 (σελ. 177), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 33. Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Επίπεδα ενδοθηλίνης – 1 στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθενών με βρογχικό άσθμα. 252 (σελ. 147), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 34. Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Συσχέτιση της επίπτωσης του καρκίνου του πνεύμονα με την ηλικία. 150 (σελ. 95), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 35. Κυριαζής Π., Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Συσχέτιση της επίπτωσης του καρκίνου του πνεύμονα με το φύλο. 149 (σελ. 94), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 36. Τσιαμήτα Μ., Χαροκόπος Ν., Πιερακέας Χ., Γεωργιοπούλου Β., Καλόφωνος Χ., Βασιλάκος Β., Κυριαζής Π., Τρακαδά Γ., Σπυρόπουλος Κ. Συγκριτική μελέτη συγκέντρωσης καρκινικών δεικτών στον ορό και βρογχικό έκπλυμα σε ασθενείς με βρογχογενή καρκίνο με κακοήθη νοσήματα. 50 (σελ. 40), 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη 6 – 9 Δεκεμβρίου 2001.
 37. Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Πολυοργανική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα συνδρόμου υπνικής άπνοιας. 345, 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21 – 25 Μαΐου 2002.
 38. Ευφραιμίδης Γ., Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Πολυανθεκτικότητα του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. 346, 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21 -25 Μαΐου 2002.
 39. Ευφραιμίδης Γ., Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Ευαισθησία του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης. 347, 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21 -25 Μαΐου 2002.
 40. Ευφραιμίδης Γ., Νούση Ε., Καρκούλιας Κ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Αιτία δημιουργίας πολυμορφοπυρηνικού τύπου πλευριτικής συλλογής. 396 (σελ. 226), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 41. Νούση Ε., Ευφραιμίδης Γ., Καρκούλιας Κ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Αιτία εξιδρωματικής πλευριτικής συλλογής. 397 (σελ. 227), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 42. Νούση Ε., Ευφραιμίδης Γ., Καρκούλιας Κ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Αιτία δημιουργίας λεμφοκυτταρικής πλευριτικής συλλογής. 398 (σελ. 227), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 43. Καρκούλιας Κ., Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Νούση Ε.,Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Βρογχοσκοπικά ευρήματα σε ασθενείς με αιμόπτυση. 399 (σελ. 228), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 44. Καρκούλιας Κ., Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Νούση Ε.,Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Βρογχοσκοπικά ευρήματα σε ασθενείς με εμπύρετο. 400 (σελ. 228), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 45. Καρκούλιας Κ., Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Νούση Ε.,Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Βρογχοσκοπικά ευρήματα σε ασθενείς με χρόνιο βήχα. 401 (σελ. 229), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 46. Καρκούλιας Κ., Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Νούση Ε.,Προδρομάκη Ε., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Συχνότητα αιτιών διενέργειας βρογχοσκόπησης. 402 (σελ. 228), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 47. Ευφραιμίδης Γ., Βαφειάδης Γ., Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Κυριαζής Π., Σπυρόπουλος Κ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση δευτεροπαθούς εντοπίσεως μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα στον αμφιβληστροειδή. 405 (σελ. 232), 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 7 – 10 Νοεμβρίου 2002.
 48. Καρκούλιας Κ., Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Νούση Ε.,Προδρομάκη Ε., Σπυρόπουλος Κ. Συχνότητα αιτιών διενέργειας βρογχοσκόπησης. 220 (σελ. 228), 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 1 – 5 Οκτωρίου 2002.
 49. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε, Σπυρόπουλος Κ. Βρογχοσκοπικό εύρημα : ανθρακωσική στία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; 226 (94), 5ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Πάτρα 18 – 20 Οκτωβρίου 2002.
 50. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε, Σπυρόπουλος Κ. Ενδοθηλίνη – 1 κατά τη διάρκεια του ύπνου σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και άσθμα. 330, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 51. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε, Σπυρόπουλος Κ. Ανθρακωσικές εστίες : εντόπιση και αποτέλεσμα. 318, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 52. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Κυριαζής Π., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Προδρομάκη Ε, Γώγος Χ., Μπασιάρης Χ., Σπυρόπουλος Κ. Προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς με λοιμώξεις του κατωτέρου αναπνευστικού. 561, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 53. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Κυριαζής Π., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Προδρομάκη Ε, Γώγος Χ., Μπασιάρης Χ., Σπυρόπουλος Κ. Προγνωστικοί παράγοντες σε υπέργηρους (>79 ετών) ασθενείς με λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. 563, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 54. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Κυριαζής Π., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Προδρομάκη Ε, Γώγος Χ., Μπασιάρης Χ., Σπυρόπουλος Κ. Προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. 562, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 55. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Κυριαζής Π., Καρκούλιας Κ., Νούση Ε., Προδρομάκη Ε, Μπασιάρης Χ., Σπυρόπουλος Κ. Βρογχοσκόπηση : εξέταση ανεκτή από τους ασθενείς;. 689, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 56. Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Τρακαδά Γ., Κυριαζής Π., Ενδιαφέρουσα περίπτωση : ανώμαλη έκφυση αριστερής κοινής καρωτίδας από την ανώνυμη αρτηρία.. 693, 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2003.
 57. Τρακαδά Γ., Dauvilliers Y, Σπυρόπουλος Κ., Billiard M. Ιδιοπαθής υπερπνία και κληρονομικότητα. 69, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ύπνου, Αθήνα, Νοέμβριος 2003.
 58. Τρακαδά Γ., Πουλή Α., Προδρομάκη Ε., Νούση Ε., Γώγος Χ., Δουγένης Δ., Γκούμας Π., Σπυρόπουλος Κ. Προγνωστικοί παράγοντες της έκβασης των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος 25, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2003.
 59. Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε., Νούση Ε., Σπυρόπουλος Κ. Επιδημιολογικά στοιχεία φυματίωσης στη Νοτιοδυτική Ελλάδα. 105, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2003.
 60. Τρακαδά Γ., Προδρομάκη Ε., Νούση Ε., Σπυρόπουλος Κ. Αναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε αθλητές πριν και μετά από ένα μαραθώνιο δρόμο.. 44, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2003.
 61. Τρακαδά Γ., Νικολάου Ε., Πουλή Α., Προδρομάκη Ε., Νούση Ε., Σπυρόπουλος Κ. Ενδοθηλίνη – 1 και υποξαιμία κατά τον ύπνο σε ασθενείς με διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες. 177, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2003.
 62. Τρακαδά Γ., Νικολάου Ε., Πουλή Α., Προδρομάκη Ε., Νούση Ε., Σπυρόπουλος Κ. Ενδοθηλίνη – 1 και αναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε ασθενείς με διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες. 192, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα, Δεκέμβριος 2003.
 63. Σαλταμαύρος Α., Κρητικού Σ., Κόικα Β., Αντωνάκης Γ., Σπυρόπουλος Κ., Κουρούνης Γ., Φλωρδέλλης Χ., Κυριαζοπούλου Β., Βαγενάκης Α.Γ., Γεωργόπουλος Ν.Α., Ο πολυμορφισμός του ααδρενεργικού υποδοχέα σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και η συσχέτισή του με το βασικό μεταβολικό ρυθμό. Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο.
 64. Χαροκόπος Ν., Τσιαμήτα Μ., Λεοτσινίδης Μ., Καρκούλιας Κ., Καλόφωνος Χ., Σπυρόπουλος Κ. Αυξημένα επίπεδα αλβουμίνης στο βρογχικό έκπλυμα ασθενών με βρογχογενή καρκίνο. Μπορεί να θεωρηθεί η αλβουμίνη καρκινικός δείκτης ; 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 65. Χαροκόπος Ν., Καρκούλιας Κ., Τσιαμήτα Μ., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Συχνότητα των περιοδικών τιναγμάτων κάτω άκρων στον ύπνο σε ασθενείς με ΧΑΠ και συμπτώματα διαταραχών του ύπνου. 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 66. Καρκούλιας Κ., Χαροκόπος Ν., Ευφραιμίδης Γ., Τσιαμήτα Μ., Περιμένης Π., Σπυρόπουλος Κ. Βελτιώνεται η στυτική δυσλειτουργία των ασθενών με OSAS μετά από θεραπεία με CPAP ; 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 67. Τσιτσάρας Χ., Κατσώνη Α., Καρκούλιας Κ., Ευφραιμίδης Γ., Τρακαδά Γ., Τσιαμήτα Μ., Σπυρόπουλος Κ. Βρογχοσκοπική διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα : Ανασκόπηση των ετών 1994 – 2003. 11, 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 68. Καρκούλιας Κ., Χαροκόπος Ν., Τσιαμήτα Μ., Ευφραιμίδης Γ., Σπυρόπουλος Κ. Βρογχεκτασίες και καρκινοειδές νεόπλασμα : μια σπάνια περίπτωση. 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 69. Σπυρόπουλος Κ., Τσιτσάρας Χ., Κατσώνη Α., Τσιαμήτα Μ., Αλχανάτης Μ. Η επίδραση της θεραπείας με φορμοτερόλη στην FRC ασθενών με ΧΑΠ. 84, 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 70. Σπυρόπουλος Κ., Τσιτσάρας Χ., Κατσώνη Α., Τσιαμήτα Μ., Αλχανάτης Μ. Η επίδραση της θεραπείας με φορμοτερόλη στις αναπνευστικές εφεδρείες και στο λόγο Τi/Ttot ασθενών με ΧΑΠ στη δοκιμασία άσκησης. 85, 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 71. Τρακαδά Γ., Σπυρόπουλος Κ. Κόπωση σε υπέρβαρους και φυσιολογικού βάρους ασθενείς με ΧΑΠ. 88, 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004.
 72. Dimosthenis Lykouras, Kleanthis Theodoropoulos, Olga Lagiou, Fotios Sampsonas, Michail Lykouras, Agathi Spiropoulou, Theodrore Alexandrides, Kiriakos KArkoulias, Kostas Spiropoulos. Daytime sleepiness in patients with obstructive sleep apnea syndrome and its correlation to insulin resistance. EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONFERENCE 3 – 7 SEPTEMBER 2016, LONDON/UNITED KINGDOM
 73. Kleanthis Theodoropoulos, Dimosthenis Lykouras, Kiriakos Karkoulias, Dushyant Damania, Aspasia Rigopoulou, George Hahalis, Ioannis Starakis,  Kostas Spiropoulos. A study on the association between the severity of newly diagnosed obstructive sleep apnea and subclinical carotid atherosclerosis in patients without overt cardiovascular disease. EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY ANNUAL CONFERENCE 3 – 7 SEPTEMBER 2016, LONDON/UNITED KINGDOM
 74. Dimosthenis Lykouras, Kleanthis Theodoropoulos, Kiriakos Karkoulias, Agathi Spiropoulou, Aspasia Rigopoulou, George Hahalis, Ioannis Starakis, Kostas Spiropoulos. Correlation between severity of newly diagnosed sleep apnea and subclinical carotid atherosclerosis. 1ST BALKAN/SOUTH EUROPEAN CONGRESS ON SLEEP RESEARCH. 6TH PANHELLENIC INTERDISCIPLINARY CONGRESS ON SLEEP RESEARCH. 30 JUME – 3 JULY 2016, ATHENS/GREECE.
 75. Dimosthenis Lykouras, Kleanthis Theodoropoulos, Dushyant Damania, George Hahalis, Ioannis Starakis,  Kostas Spiropoulos, Kiriakos Karkoulias. Correlation between severity of newly diagnosed sleep apnea and subclinical carotid atherosclerosis. 4TH SLEEP AND BREATHING CONFERENCE.6 – 8 APRIL 2017, MARSEILLE/FRANCE.
 76. Δ. Λύκουρας, Κ. Καρκούλιας, Δ. Πατούχας, Μ. Τρανού, Ε. Φαλιάγκα, Κ. Σπυρόπουλος. Μελέτη της ημερήσιας υπνηλίας σε εργάτες, κατασκευή συράγγων που εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 24 – 27 Νοεμβρίου 2011.
 77. Δ. Λύκουρας, Φ. Σαμψώνας, Π. Δρακάτος, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Διαφορές στα ευρήματα της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε έναν χαρακτηριστικό υπό μελέτη πληθυσμό. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 24 – 27 Νοεμβρίου 2011.
 78. Κ. Καρκούλιας, Δ. Λύκουρας, Μ. Σαργιάνου, Φ. Σαμψώνας, Κ. Σπυρόπουλος. Τυχαία εύρεση ανευρύσματος πνευμονικής αρτηρίας σε ασθενή με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Αθήνα 24 – 27 Νοεμβρίου 2011.
 79. Δ. Λύκουρας, Β. Απολλωνάτου, Φ. Σαμψώνας, Α. Σκούρα, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Ακούσια απώλεια ούρων σε ασθενείς με σύνδρομο Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας. 10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, 19 – 20 Οκτωβρίου 2012 Ναύπλιο.
 80. Δ. Λύκουρας, Β. Απολλωνάτου, Θ. Τσέλιος, Α. Γιαννόπουλος, Α. Βουλγαρίδης, Κ. Σπυρόπουλος. Μέτρηση επιπέδων λινεζολίδης σε πλευριτικό υγρό – Εξιδρωματικές συλλογές. 14ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας 13 – 14 Μαΐου 2013 Πάτρα.
 81. Δ. Λύκουρας, Ο. Λάγιου,  Β. Απολλωνάτου, Κ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Ενούρηση με διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου 22 – 23 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα.
 82.  Δ. Λύκουρας, Β. Απολλωνάτου, Μ. Τσιαμήτα, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Η σωματική δραστηριότητα επηρεάζεται σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου. 5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου 22 – 23 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα.
 83. Δ. Λύκουρας, Β. Απολλωνάτου, Θ. Τσέλιος, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Μέτρηση επιπέδων λινεζολίδης στον ορό ασθενών με πνευμονία και παραπνευμονική συλλογή με χρήση χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και φασματογραφίας μάζας (UPLC – MS). 22ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο 5 – 7 Δεκεμβρίου 2013 Αθήνα.
 84. Ο. Λάγιου, Δ. Λύκουρας, Β. Απολλωνάτου, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Κυτταρολογικοί τύποι καρκίνου του πνεύμονα σε έναν πληθυσμό αναφοράς στην Δυτική Ελλάδα κατά την περασμένη δεκαετία. Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. 9 – 11 Μαΐου Θεσσαλονίκη.
 85. Β. Απολλωνάτου, Ν. Μπαραμπάτης, Δ. Λύκουρας, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Μικροβιολογικά αποτελέσματα ασθενών που υποβλήθηκαν σε βρογχοσκόπηση σε πληθυσμό αναφοράς στην Δυτική Ελλάδα τα έτη 2011 – 2013. 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 14 – 17 Μαΐου 2014 Αθήνα.
 86. Δ. Λύκουρας, Ο. Λάγιου, Α. Σπυροπούλου, Χ. Φλωρδέλης, Ι. Ματσουκάς, Κ. Σπυρόπουλος. Η λινεζολίδη εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα ανθρώπου : Μελέτη με χρήση χρωματογραφίας εξαιρετικά υψηλής απόδοσης συζευγμένης με φασματομετρία μάζας (UPLC – MS). 23ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο 5 – 8 Νοεμβρίου 2014.
 87. Δ. Λύκουρας, Ο. Λάγιου, Α. Σπυροπούλου, Μ. Τσιαμήτα, Χ. Φλωρδέλης, Χ. Φλωρδέλης, Κ. Καρκούλιας, Κ. Σπυρόπουλος. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του συνδρόμου άπνοιας ύπνου με την ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης μελετώντας το σύστημα ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης. 24ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο 26 – 29 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα.
 88. Δ. Λύκουρας, Χ. Τσέλιος, Κ. Καρκούλιας, Φ. Σαμψώνας, Γ. Θεοχάρης, Κ. Σπυρόπουλος, Χ. Τριάντος. Μελάτη της ικανότητας για φυσική άσκηση σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο εντέρου. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονοδών Νοσημάτων του Εντέρου 3 – 5 Ιουνίου 2016 Ιωάννινα.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Απρίλιος 2003 : 7th State – of – the – Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic & Critical Care Medicine, under the auspices of the European Respiratory Society. 1ο βραβείο στην ανακοίνωση με τίτλο «Endothelin – 1 in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma», Trakada G., Tsiamita M., Prodromaki E., Efraimidis G., Nous E., KArkoulias K., Spiropoulos K. Επιτροπή βράβευσης : Gerlach H., Milic – Emili J., Light R., Loddenkemper R., Putensen R., Vincent J.L., Wells A,
 2. Απρίλιος 8 State of the Art Review Course on Thoracic Critical Care and Emergency Medicine. 1ο βραβείο K. Spiropoulos, G. Trakada, «Exercise Performance, Before and After a Marathon Race, in Marathon Runners».

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. 3Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : «Κλινική και ακτινολογική προσέγγιση του θώρακος». Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Σάββατο, 17 Μαρτίου 2001.
 2. 1η Διημερίδα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών. Α΄ Αμφιθέατρο Ιατρικής. Πάτρα 9 – 10 Ιουνίου 2001.
 3. Grand Rounds Καρδιολογίας και Διανοσοκομειακών Συναντήσεων ακαδημαϊκού έτους 2001 – 2002. Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.
 4. 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : «Κλινική και ακτινολογική προσέγγιση του θώρακος». Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών. Κυριακή, 31 Μαρτίου 2002.
 5. 7ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο με θέμα : «Αναπνευστική Ανεπάρκεια – Επίκαιρα Θέματα». Αίγλη – Ζάππειο, 15 – 16 Νοεμβρίου 2002.
 6. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : «Εξελίξεις στην Ογκολογία». Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πάτρας, Ρίο, 13 – 14 Δεκεμβρίου 2002.
 7. Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης ιατρών – Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, ακαδημαϊκού έτους 2002 – 2033, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 8. 17ο Διαπανεπιστημιακό Ιατρικό Συμπόσιο. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 4 – 5 Απριλίου 2003.
 9. 19ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο με θέμα : «Σύγχρονη Εφαρμογή Διαγνωστικών Χειρισμών». Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, 3 – 4 Μαΐου 2003.
 10. \διαπανεπιστημιακό Συμπόσιο με θέμα : «Άσθμα & ΧΑΠ από το Α ως το Ω». Αθήνα, 30 – 31 Μαΐου 2003.
 11. 10ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο με θέμα : «Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στο Αναπνευστικό». Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Σάββατο 7 Ιουνίου 2003.
 12. 6ο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», 14 – 15 Ιουνίου 2003.
 13. 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου. Αθήνα, 13 – 16 Νοεμβρίου 2003.
 14. 12ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αθήνα 3 – 7 Δεκεμβρίου 2003.
 15. 4η Παιδοπνευμονολογική Διημερίδα με θέμα : «Χρόνια Πνευμονοπάθεια και Φλεγμονή των Αεραγωγών στο Βρέφος και το Μικρό Παιδί». Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 7 – 8 Φεβρουαρίου 2004.
 16. 11ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο με θέμα : «Άσκηση και Πνεύμονες», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 29 Μαΐου 2004.
 17. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα : «Σύγχρονη Τεχνολογία, Αυριανή Ιατρική & Υγεία», Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 22 – 27 Ιουνίου 2004.
 18. Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Βρογχικό Άσθμα : Τι νεότερο;». Κέρκυρα, 25 Σεπτεμβρίου 2004.
 19. 9ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας με θέμα : «Απεικονιστική Διάγνωση & Θεραπευτική Προσέγγιση». Θεσσαλονίκη, 12 -13 Νοεμβρίου 2004.
 20. 13ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 2 – 5 Δεκεμβρίου 2004.
 21. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : «Εξελίξεις στην Ογκολογία». Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 18 – 19 Φεβρουαρίου 2005.
 22. Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Πνευμονολογικής Εταιρείας Ν.Δ. Ελλάδας «Διαλέξεις Προσκεκλημένων Ομιλητών», περιόδου 2004 – 2005, Πάτρα με θέμα : «Η ΧΑΠ ως μεταβολική νόσος».
 23. 21ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας με θέμα «Θεραπευτική Αναπνευστικού 2005» – Συνεδρία Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Νοσοκομείο ΝΙΜΙΤΣ, 26 – 27 Φεβρουαρίου 2005. Πρόεδρος : Κ. Σπυρόπουλος.
 24. Δορυφορικό Συμπόσιο SCERING – PLOUGH της Αλλεργιολογικής Εταιρείας Ελλάδας με θέμα «Νεότερες εξελίξεις στη Θεραπεία της αλλεργίας του Αναπνευστικού». Απρίλιο 2005.

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. 6th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic, Critical Care and Emergency Medicine. Αθήνα – Αίγλη Ζαππείου, 12 – 14 Απριλίου 2002.
 2. 2ο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα : «Πνεύμονας & Περιβάλλον 2003». Λευκωσία – Κύπρος «HILTON PARK», 20 – 22 Ιουνίου 2003.
 3. 7th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic, Critical Care and Emergency Medicine. Αθήνα – Αίγλη – Ζαππείου. 17 -20 Απριλίου 2003.
 4. 7th World Congress on Sleep Apnea, Helsinki, Finland June 29 – July 3 2003.
 5. 6th State of the Art Interdisciplinary Review Course on Thoracic, Critical Care and Emergency Medicine. Αθήνα – Συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου Μουσικής, 7 – 9 Μαΐου 2003.
 6. 3ο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα : «Πνεύμονας και Περιβάλλον 2004». Λεμεσός – Κύπρος, 4 – 7 Μαΐου 2004.
 7. 9th Interdisciplinary Review Course on Thoracic, Critical Care and Emergency Medicine. Αθήνα – Συνεδριακό Κέντρο Μεγάρου Μουσικής,22 – 24 Απριλίου 2005.

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

   Από το 2004 Περιλαμβάνομαι στο Editorial Advisory Board του περιοδικού Current Respiratory Medicine Reviews Tournal’s homepage : http://www.Bentham.org/cmr

Copyright 2005 Bentham Science Publishers Ltd.

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

   Ο Κώστας Σπυρόπουλος ήταν επιβλέπων καθηγητής σε δέκα (10) διδακτορικές διατριβές που έλαβαν τον βαθμό «Άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.