Διάγνωση και σταδιοποίηση Ca – πνεύμονος

      Υπάρχουν κυρίως τρεις ιστολογικοί τύποι.

 

α) Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα

β) Το πλακώδες

γ) Το αδενοκαρκίνωμα

 

Έχουν διαφορετική κακοήθεια, θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόγνωση.

Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα σχεδόν πάντα είναι ανεγχείρητο.

Οι άλλοι δύο τύποι αν διαγνωστούν εγκαίρως, σε πρώιμο στάδιο, μπορεί και να χειρουργηθούν με ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 45 – 50% ή και περισσότερο.

Η διάγνωση κυρίως γίνεται με την βρογχοσκόπηση και την ΤΒΝΑ – EBUS βρογχοσκόπηση όπου λαμβάνεται βιοψία και κυτταρολογική εξέταση βρογχικών εκκρίσεων. Επίσης γίνεται και Brushing βρογχικού βλεννογόνου.

Με τους ενδοβρογχικούς υπέρηχους (EBUS) μέσω του βρογχοσκοπίου λαμβάνεται και βιοψία από τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου.

Έτσι γίνεται αξιόπιστη σταδιοποίηση του καρκίνου πνεύμονος.

Αν η διόγκωση των λεμφαδένων οφείλεται σε καλόηθες κοκκιωματώδες νόσημα και σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται βιοψία και ακριβής διάγνωση της νόσου. Έτσι εφαρμόζεται η κατάλληλη θεραπεία. 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 2005