ΒΑL

Tο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) λαμβάνεται κατά την βρογχοσκόπηση με ειδική τεχνική. Η ανάλυση του δείχνει ποιά κύτταρα υπάρχουν καθώς και μερικά μόρια.

Έτσι εξάγονται συμπεράσματα για νοσήματα του διάμεσου ιστού του πνεύμονα όπως η πνευμονική ίνωση, η σαρκοείδωση κ.λ.π.
Επίσης είναι δυνατόν να απομονωθούν κάποια μικρόβια ή κακοήθη κύτταρα.