Χ.Α.Π.

Χ.Α.Π. : Οι εμφυσηματικές αλλοιώσεις της Χ.Α.Π. σε συχνότητα 1% οφείλονται σε έλλειψη της αι – αντιθρυψίνης . Επίσης οφείλονται και στην εισπνοή ριζών οξυγόνου κυρίως, που παράγονται κατά το κάπνισμα, οι οποίες ευθύνονται και για τις φλεγμονώδεις βλάβες της βρογχίτιδος.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 2005