Συγγράμματα

Έχω εκδώσει τα πιο κάτω βιβλία που κατά καιρούς αποτελούσαν διδακτικά βιβλία για τους φοιτητές της ιατρικής διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 1. Κ. Σπυρόπουλος – Ι. Σούλης

     Σημειώσεις Οφθαλμολογίας

     Δια τους Τεταρτοετείς Φοιτητάς της Ιατρικής Εκδόσεις Λίτσας Αθήνα 1974

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

Πνευμονολογία (Παθοφυσιολογία των Αναπνευστικών Νόσων) Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 1996 Αθήνα 1996

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

     Πνευμονολογία (Παθοφυσιολογία των Πνευμονικών Νόσων) Ιατρικές Εκδόσεις

     Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2008 Αθήνα 2008

 

 1. Κ. Β. Σπυρόπουλος

     Θώρακας – Διάγνωση Σχεδιαστική Ανάλυση Εικόνας Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.

     Πασχαλίδης Copyright 1999 Αθήνα 1999

 

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος
  Ακτινολογία Θώρακος

   Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2005 Αθήνα 2005

 

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

     Αξιολόγηση των Δοκιμαστικών Ελέγχου της Αναπνευστικής Λειτουργίας Ιατρικές

     Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2005 Αθήνα 2005

 

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ως Συστηματική Νόσος Ιατρικές

Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2009 Αθήνα 2009

 

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

     Εισαγωγή στην Φυσιολογία του Αναπνευστικού Συστήματος Επιστημονικές

     Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2013 Αθήνα 2013

 

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

     Η Ερμηνεία των Διαταραχών της Οξεοβασικής Ισορροπίας

     Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2015

     Αθήνα 2015

 

 1. Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

     Η Οζεοβασική Ισορροπία και η Ομοιοστασία του Ύδατος και των Ιόντων

     Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2019

 

 1. Κ. Β. Σπυρόπουλος

     Η Τεχνική της EBUS Βρυγχοσκόπισης, Ιατρικές Εκδόσεις Νέον, Αθήνα 2020

     Έχω επιμεληθεί την μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά των πιο κάτω

     βιβλίων:

 1. Lynelle Ν.Β.Pierce

            Αρχές Εφαρμογής Μηχανικού Αερισμού

            Γενική Επιμέλεια – Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης

            Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

            Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Copyright 2011Αθήνα 20Π

 

 1. J.P.T. Ward, Jane Ward, R.M. Leach

            To αναπνευστικό σύστημα με μια ματιά

            Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης

            Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

            Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2009 Αθήνα 2009

 

 1. I. Hunt, Μ. Miters, T. Treasure

            Καρκίνος του Πνεύμονα

            Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης

            Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

            Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2011 Αθήνα 2011

 

 1. G.P. Currie

            Χρόνιο. Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑ.Π.)

            Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης

            Κωνσταντίνος Β. Σπυρόπουλος

            Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. Copyright 2019 Αθήνα 2019