Σαρκοείδωση

Σαρκοείδωση : Είναι μάλλον αυτοάνοσο νόσημα, αφορά τον πνεύμονα αλλά και άλλα όργανα όπως παρωτίδες  οφθαλμό κ.λ.π.

Προκαλεί δικτυοζώδεις βλάβες στον πνεύμονα οι οποίες οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια και υποξαιμία.

Υπάρχει στην ακτινογραφία θώρακος χαρακτηριστική αύξηση του μεγέθους των λεμφαδένων του μεσοθωρακίου, κυρίως της πύλης. Πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από το λέμφωμα οπωσδήποτε.

Η πρόγνωση είναι μάλλον καλή. Το 30% των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνεται. Το 30% ανταποκρίνεται, όμως  με άλλοτε άλλου βαθμού υποτροπές και το 30% μετά από εξάμηνη θεραπεία δεν ξαναϋποτροπιάζει. Άνευ θεραπείας επέρχεται ανανευστική ανεπάρκεια και χρειάζεται οξυγονοθεραπεία.


Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 2005