Πνευμονική Εμβολή

Πνευμονική Εμβολή : Με αυτό τον όρο εννοούμε την κατάσταση κατά την οποία υπάρχει απόφραξη από έμβολο κάποιου κλάδου της πνευμονικής αρτηρίας. Αν αυτό αφορά μεγάλο κλάδο μπορεί να επέλθει ανακοπή και θάνατος. Αν αφορά μικρότερο υπάρχει θωρακικό άλγος και δύσπνοια. Η διαφορική διάγνωση γίνεται από πνευμονία, έμφραγμα του μυοκαρδίου, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πλευρίτιδα, πνευμοθώρακα κ.λ.π. Τα αίτια είναι : α) Θρόμβωση των φλεβών των κάτω άκρων (εν τω βάθει), β) Χρόνιες λοιμώξεις ελάσσονος πυέλου, γ) κακοήθειες ελάσσονος πυέλου, δ) καταστάσεις υπερπηκτικότητας κ.λ.π.

Είναι επικίνδυνη  και πρέπει να τεθεί ακριβής και αιτιολογημένη διάγνωση σύντομα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 2005