Πνευμονίες

Πνευμονίες : Κυρίως τα αίτια είναι μικροβιακά. Η τυπική πνευμονία οφείλεται στον πνευμονιόκοκκο γι’ αυτό τα ηλικωμένα άτομα και αυτά με συνυπάρχοντα  νοσήματα θα πρέπει να κάνουν το ανάλογο εμβόλιο.

Άλλα αίτια είναι τα άτυπα μικρόβια, τα Gram (+), τα Gram (-) και τα αναερόβια. Πρέπει με την βρογχοσκόπιση να γίνει αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων και καλλιέργεια. Μετά την ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροβίου και της ευαισθησίας του στα αντιβιoτικά χορηγείται η ανάλογη θεραπεία. Αν δεν εφαρμοσθεί  η πιο πάνω τακτική τότε χορηγείται εμπειρική θεραπεία. Η α / α θώρακος πολλές φορές είναι χαρακτηριστική (λοβώδης πνευμονία κυρίως  εκ πνευμονιοκόκκου). Πολλές φορές η εικόνα είναι άτυπη και πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από άλλα νοσήματα, κυρίως αυτοάνοσα που  δημιουργούν παρόμοια εικόνα. Συνήθως η πρόγνωση είναι καλή αν εφαρμοστεί η κατάλληλη αγωγή.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 2005