Περί της Παραλλαγής Όμικρον

   Η ανεξάρτητη ομάδα που καταγράφει και αξιολογεί την ανάπτυξη και συμπεριφορά του SARS – COV -2 λέγεται : The Technical Advisory Group on SARS – COV -2 , Virus Evolution (TAG – VE). Επιπλέον εκτιμά αν οι μεταλλάξεις και οι συνδυασμοί αυτών μεταβάλλουν την «συμπεριφορά» του ιού. Η ομάδα στις 26 Νοεμβρίου 2021 χαρακτήρισε την νέα παραλλαγή με τον κωδικό Β.11.529 η οποία αναφέρθηκε στον Π.Ο.Υ. κατά πρώτον από την Ν. Αφρική στις 24 Νοεμβρίου 2021.

   Η πιο πάνω παραλλαγή χαρακτηρίστηκε από τον Π.Ο.Υ. και ως παραλλαγή ενδιαφέροντος, Variant of Interest (VOI) αλλά και ως παραλλαγή ανησυχίας Variant of Concern (VOC).

   Όσον αφορά την παραλλαγή ενδιαφέροντος (VOI) αυτή χαρακτηρίζεται από γενετικές αλλαγές που τροποποιούν τα χαρακτηριστικά του ιού, όπως είναι, η μεταδοτικότητα, η βαρύτητα της νόσου, η δυνατότητα του ιού να «διαφεύγει», καθώς και η μειωμένη διαγνωστική και θεραπευτική δυνατότητα που έχουμε για την αντιμετώπισή του. Εκτός από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη παραλλαγή (VOI) εμφανίζει αυξημένη διασπορά στην κοινότητα τέτοια που να προκαλεί παγκόσμια ανησυχία.

   Όσον αφορά όμως την παραλλαγή ανησυχίας (VOC) αυτή χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταδοτικότητα, αυξημένη νοσηρότητα αλλά και το πιο ενδιαφέρον, αλλαγή της κλινικής εικόνας της νόσου.

   Ένα άλλο χαρακτηριστικό της παραλλαγής (VOC) είναι ότι έναντι αυτής έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης (μάσκα, πλύσιμο χεριών, αποστάσεις) τα εμβόλια, τα διαγνωστικά tests και οι θεραπείες με φάρμακα.

   Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μεταλλάξεις είναι ένα γεγονός αναμενόμενο για τους ιούς, τους βοηθάει να προσαρμόζονται στο περιβάλλον για να μπορούν να πολλαπλασιάζονται. Πραγματικά  ο σκοπός των ιών δεν είναι να σκοτώνουν τον ξενιστή, αλλά να μπορούν να πολλαπλασιάζονται μέσα σ’ αυτόν. Γι’ αυτό συνήθως οι ιοί γίνονται πιο μεταδοτικοί και λιγότερο φονικοί. Οι μεταλλάξει γίνονται συνεχώς, είναι πάρα πολλές και αν δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα, παραμένουν ανώνυμες και αχαρακτήριστες. Μερικές φορές όμως οι μεταλλάξεις διαμορφώνουν, παραδόξως, στέλεχος ή στελέχη που έχουν επιβλαβείς επιδράσεις για τον άνθρωπο, όπως συμβαίνει με την τρέχουσα παραλλαγή όπου εμφανίζει πάνω από τριανταδύο (32) μεταλλάξεις στην (Spike) πρωτεΐνη του. Η πρωτεΐνη αυτής είναι το κλειδί του ιού για να μπορεί να μπαίνει στα κύτταρα του ανθρώπου, να τα καταστρέφει και να προκαλεί νόσο.

   Όσον αφορά την παραλλαγή Ο ο Lawrence Young, ιολόγος του Παν/μίου Warnick περιγράφει την Ο ως την περισσότερο μεταλλαγμένη παραλλαγή απ’ όσες έχουμε δει μέχρι τώρα. Για να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα των πολλών μεταλλάξεων της παραλλαγής Ο πρέπει να αναφέρουμε ότι οι παραλλαγές Β και Δ εμφανίζουν μόνο δύο και τρεις μεταλλάξεις αντιστοίχως. Παρ’ όλα αυτά ο Π.Ο.Υ. αναφέρει ότι μένει να αποδειχθεί από τα γεγονότα της καθημερινής ιατρικής πρακτικής αν η Ο είναι πιο μεταδοτική και επικίνδυνη από τις Β και Δ.

   Μέχρι τώρα δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ο ευθύνεται για «βαρύτερη» νόσο. Το καλό νέο θα είναι να προκαλεί ελαφρύτερη νόσηση.

   Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που έχουν ήδη αναπτυχθεί πρέπει να αναφέρουμε τα εξής γνωστά δεδομένα :

α) Τα εμβόλια έναντι της COVID – 19 στρέφονται έναντι της Spike (S) πρωτεΐνης του ιού. Η Spike πρωτεΐνη της παραλλαγής Ο έχει περισσότερες από 32 μεταλλάξεις και γι’ αυτό υπάρχει ανησυχία για το αν τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά γι’ αυτή την παραλλαγή.

β) Χρειάζονται μερικές εβδομάδες παρατήρησης για να διαπιστώσουμε την επίδραση των εμβολίων που ήδη διαθέτουμε στην παραλλαγή Ο.

Μια ανησυχητική πληροφορία είναι ότι στην Ν. Αφρική, τις τελευταίες ημέρες, οι ημερήσιες νοσηλείες για COVID – 19 έχουν δεκαπλασιασθεί σε σχέση με αυτές των αρχών του Νοεμβρίου 2021.  

    Όπως όμως και να εξελιχθούν τα πράγματα ένα είναι γεγονός. Η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας. Γι’ αυτό : ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΑΣΚΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ.

Κ.Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομ. Καθηγητής Πνευμονολογίας

Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών