Οξυμετρία κοπώσεως

Οξυμετρία κοπώσεως : Κατά την κόπωση σε εργομετρικό ποδήλατο, καταγράφεται η οξυμέτρηση κατά τις διάφορες φάσεις κόπωσης και αναδεικνύονται αρχικά στάδια αναπνευστικής ανεπάρκειας.