Οι παράλληλοι κύκλοι του εμβολίου

ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Κ.Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Παράλληλοι είναι οι κύκλοι που έχουν το ίδιο κέντρο και διαφορετικές ακτίνες.

Ο αριθμός δε των παράλληλων κύκλων είναι άπειρος.

   Όσον αφορά τον εμβολιασμό έναντι της COVID – 19 θα μπορούσαμε στο κέντρο των κύκλων να θέσουμε την ανθρώπινη ζωή και στους κύκλους τα πολλά προβλήματα που αναφύονται και ζητούν απαντήσεις. Σ’ αυτά τα προβλήματα στοχεύει το παρόν άρθρο, αναφέρεται δε στα m – RNA εμβόλια που κρίνονται ποιοτικότερα.

Πως πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός : Σε δύο ενδομυϊκές δόσεις. Της Pfizer – BionTech οι δύο δόσεις απέχουν μεταξύ τους 21 ημέρες. Της Moderna απέχουν 28 ημέρες. Αν για οποιοδήποτε λόγο η δεύτερη δόση χορηγηθεί 4 ημέρες νωρίτερα ο εμβολιασμός θεωρείται έγκυρος. Αν γίνει επιβράδυνση της δεύτερης δόσης τότε αν αυτή γίνει εντός 6 εβδομάδων από την πρώτη δόση οι εμβολιασμοί των Pfizer και Moderna  θεωρούνται έγκυροι. Αν μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης είναι μεγαλύτερο το διάστημα τότε δεν υπάρχουν, επί του παρόντος, δεδομένα σχετικά με την εγκυρότητα του οχήματος εμβολιασμού.

Η πρώτη και η δεύτερη δόση των m – RNA εμβολίων πρέπει να αποτελείται από τα ίδια εμβόλια. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα στην περίπτωση που γίνει άλλο εμβόλιο στην πρώτη δόση και άλλο στην δεύτερη. Σε εξαιρετικές καταστάσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμη δεύτερη δόση των mRNA εμβολίων πρέπει να αποτελείται από τα ίδια εμβόλια. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την αποτελεσματικότητα στην περίπτωση που γίνει άλλο εμβόλιο στην πρώτη δόση και άλλο στην δεύτερη. Σε εξαιρετικές καταστάσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμη δεύτερη δόση του ίδιου εμβολίου, τότε αυτή πρέπει να γίνει εντός 28 ημερών από την πρώτη, με το διαθέσιμο εμβόλιο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν έχουμε σαφή δεδομένα.

Συγχορήγηση με άλλα εμβόλια:Δεν υπάρχουν πολλά και σαφή δεδομένα. Θεωρείται ότι ένα m – RNA εμβόλιο μπορεί να συγχορηγηθεί με ένα άλλο (π.χ. τετάνου, λύσας, ιλαράς, ηπατίτιδας Α κ.λ.π.) σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών. Εάν παρ’ όλα αυτά συγχορηγηθεί εμβόλιο m – RNA, σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για κανένα από τα εμβόλια.

Αναμνηστικές δόσεις: Μέχρι σήμερα δεν συνιστώνται περισσότερες από δύο δόσεις για τα m – RNAεμβόλια.

Άτομα με λοίμωξη τρέχουσα ή προηγούμενη:

Άτομα πάσχοντα από λοίμωξη SARSCOV-2 δεν πρέπει να εμβολιάζονται. Επίσης και μετά την πάροδο της νόσου ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνεται μετά την πάροδο 90 ημερών, γιατί σε αυτό το διάστημα η επαναλοίμωξη είναι σχεδόν αδύνατη, λόγω καταλειπόμενης ανοσίας από την νόσηση.

Άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με αντισώματα: Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ο εμβολιασμός m – RNAθα πρέπει να γίνει δίχως περιορισμούς μετά την διακοπή της ανοσοθεραπείας.

Άτομα ανοσοκατεσταλμένα: Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Αλλά φαίνεται ότι άτομα με HIV ή άτομα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά μπορούν να λάβουν m – RNA εμβόλιο. Σε άτομα που εμβολιάστηκαν κατά την διάρκεια χημειοθεραπείας η θεραπείας με άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, δεν πρέπει να επαναχορηγούνται εμβόλια μετά την ανάκτηση της ανοσολογικής ικανότητας.

Άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα: Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα. Μερικά άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα έχουν περιληφθεί στις δοκιμές χορήγησης m – RNA εμβολίων. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις σε αυτά τα άτομα.

Άτομα με ιστορικό συνδρόμου GuillainBarre: Μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί σύνδρομο Guillain–Barreμεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στις δοκιμές εμβολιασμού με m – RNA εμβόλια. Άτομα με ιστορικό της νόσου δεν αποτελούν αντένδειξη για να λάβουν το εμβόλιο.

Άτομα με ιστορικό παράλυσης Bell:Έχουν αναφερθεί παραλύσεις Βell και για το εμβόλιο Pfizerκαι για το εμβόλιο Moderna. Η συχνότητά τους δεν υπερβαίνει αυτήστον γενικό πληθυσμό, γι’ αυτό άτομα με ιστορικό παράλυσης Bell μπορούν να λάβουν m – RNAεμβόλιο.

Άτομα με δερματικές αλλεργίες: Δεν υπάρχει αντένδειξη λήψης του εμβολίου.

Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες: Η εγκυμοσύνη εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο νόσησης από COVID – 19. Υπάρχουν όμως λίγα δεδομένα σχετικά με την χορήγηση m – RNAεμβολίων σε εγκύους. Η χορήγηση του εμβολίου Moderna σε εγκύους αρουραίους δεν έδειξε προβλήματα για τις εγκύους, αλά και την ανάπτυξη του εμβρύου. Προγραμματίζονται περισσότερες μελέτες. Επειδή όμως τα m – RNAεμβόλια δεν είναι «ζωντανά» εμβόλια φαίνεται ότι δεν είναι επικίνδυνα κατά την εγκυμοσύνη. Αν οι έγκυοι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. υγειονομικό προσωπικό) μάλλον θα πρέπει να εμβολιασθούν αν δεν συντρέχει λόγος αντένδειξης. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των m – RNAεμβολίων σε άτομα που θηλάζουν ή στα βρέφη που θηλάζουν. Φαίνεται ότι τα εμβόλια δεν αποτελούν κίνδυνο για τα βρέφη.

Εμβολιασμός παιδιών και εφήβων: Παιδιά 16 και 17 ετών φαίνεται ότι δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο όταν λαμβάνουν m – RNA εμβόλια. Παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται με m – RNA εμβόλιο.

Αποτελεσματικότητα εμβολίων: Το m – RNA εμβόλιο της Pfizerέχει αποτελεσματικότητα 95%, ενώ της Moderna 94,1%.

Αντενδείξεις: Όταν υπάρχει αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία) μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Επίσης αν υπάρχει γνωστή αλλεργία στην πολυαιθυλενικήγλυκόλη(PEG) που αποτελεί συστατικό στοιχείο των m – RNA εμβολίων. Επίσης γνωστή αλλεργία πολυισοσορβίτη που και αυτή είναι ουσία περιλαμβανόμενη στο εμβόλιο.

Μεταδοτικότητα ατόμων που έχουν εμβολιασθεί: Υπάρχουν περιορισμένες μελέτες σχετικά με την δυνατότητα των εμβολίων m – RNA να μειώσουν την μεταδοτικότητα της νόσου. Φαίνεται ότι δεν προκαλούν την λεγόμενη «ανοσία αποστείρωσης» όπως άλλα εμβόλια π.χ. της ερυθράς ή της ηπατίτιδας Β. Είναι πιθανόν τα εμβολιασθέντα άτομα να μην νοσούν, αλλά να μεταδίδουν τον SARSCOV – 2. Αντιθέτως τα εμβολιασθέντα άτομα που ήλθαν σε επαφή με άτομο θετικό στην COVID – 19 δεν πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα αν έχουν λάβει και τις δύο δόσεις και δεν έχουν περάσει 3 μήνες από την δεύτερη δόση.

Δοκιμασίες Manfouxκαι ιντερφερόνης: Μπορούν να γίνονται ανεξάρτητα από τον εμβολιασμό για COVID – 19 όταν θέλουμε να ελέγξουμε την ύπαρξη φυματίωσης.

Συστατικά των mRNA εμβολίων : α) Pfizer : m – RNA, 2 πολυεθυλενογλυκόλη, 1,2 διεστεραρουλ ->γλυκερ – 3 – φωσφοχολίνη, χοληστερίνη, χλωριούχο κάλιο, φωσφορικό κάλιο, φωσφορικό νάτριο και σακχαρώζη.

β) Moderna : m – RNA, μεθοξυπολυαιθυλενογλυκόλη, 3 – φωσφοχολίνη, χοληστερίνη, τρομεθαμίνη, υδροχλωρική τρομεθαμίνη, οξικό οξύ, οξικό νάτριο και σακχαρώζη.

Τελειώνοντας το παρόν άρθρο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η επιστήμη είναι ένα σύνολο αποδεδειγμένων, δια του πειράματος, απόψεων οι οποίες όμως με τον χρόνο και την καλύτερη παρατήρηση θα αντικατασταθούν με άλλες νεότερες και εγκυρότερες. Δηλαδή πολλές από τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν θα αναθεωρηθούν προσεχώς. Νομίζω ότι η άποψη που δεν θα αναθεωρηθεί είναι ότι τα εμβόλια είναι ωφέλιμα και εν πολλοίς ακίνδυνα. Πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και διαβάζουμε, γιατί αυτές είναι οι μάρκες των σοφών αλλά και τα χρήματα των ανοήτων.