Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση : Αυτοάνοσο νόσημα αγνώστου αιτιολογίας. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα, γαστροοισοφαγική παλινδόμηση κ.λ.π. Η διάγνωση τίθεται είτε με ΒΑL, μέσω βρογχοσκόπισης, είτε με βιοψία πνεύμονα. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι κυρίως 3 – 5 χρόνια με ένα μικρό ποσοστό να φθάνει τα 10 χρόνια.

Υπάρχει χαρακτηριστική ακτινολογική εικόνα στην CT θώρακος.

Υπάρχουν φάρμακα που πιθανώς να επιβραδύνουν την εξέλιξη όπως η πιρφενιδόνη, η κορτιζόνη, τα αντιβιοτικά κ.λ.π.

Λόγω της πνευμονικής καταστροφής υπάρχει υποξαιμία που αντιμετωπίζεται με την χορήγηση οξυγόνου.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ" ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 2005