Άσθμα

ΑΣΘΜΑ : Το βρογχικό άσθμα είναι χρονία φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών που χαρακτηρίζεται από βρογχόσπασμο που σε μερικές περιπτώσεις είναι μόνιμος ενώ σε άλλες είναι παροδικός και αναστρέψιμος. Μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Άλλοτε υπάρχει αλλεργία (αλλεργικό άσθμα), άλλοτε όχι. Υπάρχουν πολλοί κλινικοί τύποι άσθματος, όπως το αλλεργικό, το επαγγελματικό (σχετίζεται με το περιβάλλον εργασίας), το άσθμα προσπάθειας κ.λ.π.

   Ασθματικός παροξυσμός μπορεί να συμβεί με την αλλαγή των βαρομετρικών, την μεταβολή της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος, την έκθεση σε έντονο ψύχος, την επίδραση έντονου ψυχολογικού stress, κατά την έντονη άσκηση κ.λ.π.

Πόσο συχνό είναι το άσθμα

Αφορά το 10% του γενικού πληθυσμού γενικώς και είναι συχνότερο στις νεαρές ηλικίες. Εμφανίζει διαφορετική γεωγραφική και φυλετική κατανομή.

Πως αντιμετωπίζεται το άσθμα;

Το άσθμα δεν ιάται τελειωτικά. Αλλά ρυθμίζεται με κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ώστε ο ασθενής να έχει μια πλήρη ζωή και να μπορεί να είναι ισότιμο μέλος της κοινωνίας. Με την σωστή ρύθμιση ο ασθενής δεν χάνει καμία ημέρα από προσδόκιμο επιβίωσης και έχει άριστη ποιότητα ζωής.

Γίνεται αυτοαξιολόγηση του άσθματος;

Ναι με καθημερινή ροομέτρηση με φορητό ροόμετρο. Όταν η τιμή της μέγιστης εκπνευστικής ροής PEF μειωθεί πάνω από 20% της καλύτερης τιμής, τότε ο ασθενής πρέπει να επικοινωνήσει με τον πνευμονολόγο του για τροποποίηση της θεραπείας. Συνήθως τα φάρμακα χορηγούνται με συσκευές εισπνοής που είναι πολλών τύπων. Είναι β2 – διεγέρτες, κορτικοειδή, αναστολείς του παρασυμπαθητικού. Επίσης κορτιζόνη από το στόμα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ "ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ" ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 1996