ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αέρια αίματος : Είναι η μέτρηση της μερικής τάσης του Ο 2 (P a O 2 ) και του CO 2 (P a CO 2 ) κατά την ηρεμία την κόπωση (6 minutes Wolkin test GMWT) και τον ύπνο κατά την ανάλυση των αερίων αίματος γίνεται και προσδιορισμός (αναίμακτα) του ΡΗ, της αιμοσφαιρίνης (Hb), του αιματοκρίτη (Hf) και του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος. Η ερμηνεία των αερίων αίματος καθορίζει την αναγκαιότητα οξυγονοθεραπείας για τον ασθενή και την χρονική της διάρκεια ανά 24ωρο.

Πρέπει πάντα η P a O 2 να είναι μεγαλύτερη από 60 mmH, διότι οι μικρότερες τιμές προκαλούν πνευμονική υπέρταση και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια που αν εγκατασταθεί μειώνει δραματικότατα το προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς.